České Radiokomunikace

Přebytečné teplo z datových center lze využít

Přebytečné teplo z datových center lze využít
Malé město v Norsku experimentuje s využitím odpadního tepla z datacenter na vytápění domů a kanceláří. V CRA víme, že nakládání s přebytečným teplem je jedním z nejvýznamnějších a nejnákladnějších faktorů, se kterými je potřeba v provozu datacentra počítat. V Norsku poblíž Bergenu roste celé nové město Lyseparken, které bude využívat přebytečné teplo generované z datacentra umístěného ve svém středu. Celkem by takto mělo být vytápěno až 600 000 metrů čtverečních blízkých obchodů a kanceláří a finálně až 5 000 domácností.

Jak to funguje? Místo větráků používá datacentrum k chlazení kapalinový systém, který přenáší teplo do systému dálkového vytápění, na který jsou napojeny podniky v oblasti a jsou vyhřívány pomocí podlahového topení. Čím je trasa delší, tím více tepla se ztratí v přenosové soustavě, je proto důležité, aby byly budovy umístěné co nejblíže k datacentru. Nakonec je kapalina dostatečně ochlazená, aby se mohla vrátit zpět do datacentra a ochladit ho. Tím se opět zahřeje a proces může být opakován.

Samozřejmě existuj spousta otázek, které musí být zodpovězeny před nasazením podobného systému. Právě proto vznikají podobné testovací projekty, jako zmíněný Lysesparken, díky kterému se dá prokázat, zda zvýšené náklady spojené s budováním inženýrských sítí vyváží ekonomické a ekologické přínosy podobné technologie.

Pokud se tento projekt ukáže životaschopným, je to jedna z možných moderních cest pro inovace našich datových center. Do nových technologií datových center investujeme pravidelně.