České Radiokomunikace

Přesunutí analogového vysílání do provizorní antény – Mařský vrch

22. 05. 2009

České Radiokomunikace budou vysílat analogový signál programu ČT1 (kanál 32) a ČT2 (kanál 47) šířený z lokality Mařský vrch z provizorního anténního systému. Důvodem přesunu vysílání je plánovaná výměna hlavního anténního systému a následné spuštění digitálního vysílání multiplexu 1. Tento krok je nezbytný k plánované výměně hlavní vysílací antény, která bude schopna přenášet i digitální televizní signál. Příprava vysílače na přenos digitálního signálu je nutná pro uskutečnění přechodu z analogového na digitální televizní vysílání podle Technického plánu přechodu.

K přesunutí do náhradního vysílače dojde v brzkých ranních hodinách dne 26. 5. 2009. Vrácení analogového vysílání do hlavního anténního systému se předpokládá na konci června 2009.