České Radiokomunikace

Připravujeme nové datové centrum Cukrák

Připravujeme nové datové centrum Cukrák

Posilujeme svou pozici v oblasti datových center. Připravujeme datové centrum Cukrák, které by mělo začít sloužit zákazníkům již v závěru tohoto roku. Investice do datového centra dosahují vyšších desítek milionů korun.

Pro vybudování nového datového centra využijeme své vlastní prostory v rámci vysílače Cukrák, které se uvolnily v souvislosti se změnou technologií potřebných pro vysílání. Budovy vysílačů jsou vhodné právě pro transformaci k poskytování ICT služeb, aktuálně připravované datové centrum Cukrák je už sedmým datovým centrem CRA.

„Využívání stávajících budov k novým účelům, které vycházejí z naší nabídky služeb, je trendem, kterému se věnujeme již více než deset let,“ říká obchodní ředitel CRA Petr Možiš. „Velmi bezpečné, pro technologie vhodné a energeticky dostatečně zásobené budovy vysílačů jsou ideální právě pro budování datových sálů včetně odpovídajícího zázemí. Příkladem jsou už fungující datová centra na Strahově, v Ostravě, Brně, Zlíně a nebo Pardubicích,“ doplňuje Petr Možiš. „Využitím a modernizací stávajících prostor navíc zajistíme efektivnější a šetrnější provoz budov. Zároveň všechna naše datová centra využívají ze 100 % pro pokrytí své spotřeby energii z obnovitelných zdrojů, což je i v souladu s naší dlouhodobou ESG strategií,“ uzavírá Petr Možiš. 

Kapacita nového datového centra Cukrák bude až 78 racků. Stejně jako u všech datových center, i u DC Cukrák je kladen důraz na vysoké bezpečnostní parametry, z hlediska fyzické i kybernetické bezpečnosti.