České Radiokomunikace

Proč je cloud bezpečnější než jiná řešení

Proč je cloud bezpečnější než jiná řešení
Majitelé firem jsou na začátku často pevně přesvědčeni, že dedikovaný firemní server je nejlepší variantou jak uchovávat svoje data. A často jsou i přesvědčeni, že díky vlastním serverům mají lepší kontrolu nad svým obsahem, ale ve skutečnosti jsou vystaveni všem negativním jevům bez dalších záloh a ochrany.

Řešení založená na cloudu poskytují více zabezpečení, než jaké by byla schopna většina malých a středních podniků schopna nebo ochotna pro vlastní řešení zaplatit. 

Více si můžete přečíst  v článku Forebes Technology Council: Why Cloud (By Default) Gives You Security You Couldn't Afford Otherwise.