České Radiokomunikace

Radiokomunikace se snaží nalézt způsob minimalizace rušení televizního vysílání

(Praha, 3. srpna 2007) - České Radiokomunikace a Česká televize projednaly výsledky měření rušení signálu analogové televize v příhraničních oblastech České republiky a shodly se na budoucím postupu jeho řešení. Jednání se uskutečnilo poté, co byly vyhodnoceny výsledky zkušebních měření, které Radiokomunikace prováděly v postižených lokalitách ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ). Výsledky měření byly porovnány s matematickým modelem a na jejich základě byly vybrány konkrétní oblasti, pro které je nutné stanovit nový analogový kmitočet. Rušení bylo potvrzeno v deseti lokalitách. Naopak v pěti lokalitách, kde rušení předpokládal matematický model, se neprokázalo.

03. 08. 2007 - (Praha, 3. srpna 2007) - České Radiokomunikace a Česká televize projednaly výsledky měření rušení signálu analogové televize v příhraničních oblastech České republiky a shodly se na budoucím postupu jeho řešení. Jednání se uskutečnilo poté, co byly vyhodnoceny výsledky zkušebních měření, které Radiokomunikace prováděly v postižených lokalitách ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ). Výsledky měření byly porovnány s matematickým modelem a na jejich základě byly vybrány konkrétní oblasti, pro které je nutné stanovit nový analogový kmitočet. Rušení bylo potvrzeno v deseti lokalitách. Naopak v pěti lokalitách, kde rušení předpokládal matematický model, se neprokázalo.

„Jako první přeladíme oblast Jindřichovic pod Smrkem, kde jsou k dispozici vhodné frekvence,“ řekl dnes Ing. Martin Roztočil , ředitel úseku vysílacích služeb RADIOKOMUNIKACE a.s.

Postup řešení v dalších oblastech bude záviset na projednání s ČTÚ. Náhrada zarušených televizních frekvencí v německém příhraničí závisí především na tom, zda budou v příslušných místech k dispozici volné vhodné kmitočty. „Jsem přesvědčen, že ČTÚ se bude divákům v postižených oblastech ze všech sil snažit vyjít vstříc. Problémům bohužel nešlo předejít, protože až do okamžiku spuštění digitálního vysílání v Německu nebyl znám skutečný dopad rušení na našem území, což nyní po proměření už v zásadě známe. Nicméně se může dále v příhraničí měnit v závislosti na zahájení digitálního vysílání postupně u všech našich sousedů,“ dodal Roztočil.

„České televizi šlo o to, aby diváci v daných lokalitách nepřišli o možnost příjmu jejího vysílání, proto jsme iniciovali spolupráci ČT a Radiokomunikací na urychleném řešení situace,“ dodal Rudolf Pop, ředitel techniky České televize.

Další oblasti, ve kterých bylo potvrzeno rušení analogového TV signálu německým digitálním TV vysíláním:

Indikace rušení

Co je rušeno

NOVA - Aš Háj

ATV K32 sekundár

NOVA - Kopaniny

ATV K10 primár (ZCAS32)

ČT1 - Kamenický Šenov

ATV K39 sekundár

NOVA - Kamenický Šenov

ATV K28 primár (ZCPRY36)

NOVA - Prysk

ATV K36 sekundár

Velký Šenov 36

ATV K36 sekundár

ČT1 - Kraslice Sněžná

ATV K22 sekundár

ČT1 - Aš Háj

ATV K22 sekundár

ČT1 - Stříbrná

ATV K27 primár (ZCKRA22)