České Radiokomunikace

Regionální zpravodajství TV Nova u Vás doma díky unikátní technologii Českých Radiokomunikací

(Praha, 27. února 2008) – České Radiokomunikace a.s. a společnost CET 21 spol. s r.o. již rok spolupracují na unikátním projektu kontribuční sítě. Originální technologické řešení využívá pro vysokokapacitní přenos dat mezi vzdálenými pracovišti TV Nova sítě založené na protokolech Ethernet a IP. Za první rok spolupráce byla v kontribuční síti odbavena data o objemu více než 3,5 TB. Výrazný nárůst objemu dat byl pak registrován koncem roku 2007 v souvislosti se zahájením provozu moderního News Center, technologicky vybaveného pro vysílání ve vysokém rozlišení (High Definition).

27. 02. 2008 - (Praha, 27. února 2008) – České Radiokomunikace a.s. a společnost CET 21 spol. s r.o. již rok spolupracují na unikátním projektu kontribuční sítě. Originální technologické řešení využívá pro vysokokapacitní přenos dat mezi vzdálenými pracovišti TV Nova sítě založené na protokolech Ethernet a IP. Za první rok spolupráce byla v kontribuční síti odbavena data o objemu více než 3,5 TB. Výrazný nárůst objemu dat byl pak registrován koncem roku 2007 v souvislosti se zahájením provozu moderního News Center, technologicky vybaveného pro vysílání ve vysokém rozlišení (High Definition).

Ve výběrovém řízení zvítězily České Radiokomunikace na základě předložené nabídky a následného ověření v testovacím provozu v rámci pilotního projektu. Vlastní implementace služby probíhala v úzké spolupráci s odborníky TV Nova a do cílového řešení byly zahrnuty všechny požadavky zákazníka na kompatibilitu se zařízením produkční části a na přenos obrazu a zvuku s ohledem na kamerový řetězec regionálních TV studií. „Pro zákazníka jsme připravili flexibilní, technologicky vyspělé řešení, které respektuje moderní trend telekomunikací s využitím konvergence dostupných zařízení a přenosových protokolů,“ říká David Mašát, výkonný ředitel pro obchod a marketing Českých Radiokomunikací.

„Ještě před deseti lety bylo takovéto technologické řešení jen hudbou budoucnosti. Na veřejné příspěvkové síti jsme museli s externími televizními studii složitě koordinovat načasování zpravodajských vstupů a také časovou disponibilitu,“ říká Václav Udatný, vedoucí oddělení telekomunikací TV Nova. „Pak sice technika pokročila kupředu, ale i tak bylo by nutno stavět, a samozřejmě i platit, trvalé datové okruhy, které by však byly využívány často jen několik minut denně. Nyní si vše obstaráme sami: propojení příspěvků od externích studií v požadovaných časech a technické kvalitě studia Televizních novin. Náklady přitom odpovídají skutečnému objemu přenesených a využitých informací,“ dodává Udatný.

Samotný projekt probíhá od února 2007 a v současnosti je do konfigurace kontribuční sítě zapojeno 13 regionálních studií a jedno externí studio pro dopravní zpravodajství. Ve fázi přípravných prací je také Parlament ČR, který byl mohl být zapojen do kontribuční sítě již v průběhu prvního pololetí 2008. Takovéto rozšíření sítě o další studio představuje pouze výstavbu přípojky do nového TV studia a její příslušnou konfiguraci. „Celý systém kontribuce lze řídit přímo z našeho kontrolního pracoviště, pomocí speciálně vytvořeného softwaru lze ovládat vstupy jednotlivých lokalit a to bez nutnosti spolupráce s poskytovatelem služeb. Toto řešení představuje výrazné zefektivnění celého procesu,“ říká Udatný.

Kontribuční síť pracuje v operačním systému Linux a je využívána k přenosu příspěvků z regionálních televizních studií do News Center TV Nova v režimu Live (přímo do vysílání), OnLine (přímo do vysílání nebo k dalšímu zpracování) a OffLine (na FTP server). V současné době je síť provozována pro standardní rozlišení (Standard Definition), nyní se začíná testovat přenos Live a OnLine příspěvků ve vysokém rozlišení (High Definition). OffLine zpravodajství je v souvislosti s modernizací News Center pro vysílání v HD rozlišení distribuováno ve vysokém rozlišení již od listopadu 2007.

Systém kontribuce přináší kromě unikátního technologického zpracování regionálních příspěvků také další výhody, jako je například zpětné video, internet, hlasové a datové služby. V rámci přenosu uvnitř páteřní sítě je zpoplatňován pouze objem přenesených dat.