České Radiokomunikace

Roaming v rámci evropské sítě LoRaWAN

Níže uvedení operátoři sdružení v evropské síti LoRaWAN pro IoT, členové mezinárodního sdružení LoRa Alliance, k dnešnímu dni aktivně zahajují vzájemnou spolupráci s cílem vybudovat jednotnou celoevropskou infrastrukturu pro internet věcí.

Praha, 13. června 2019 – Níže uvedení operátoři sdružení v evropské síti LoRaWAN pro IoT, členové mezinárodního sdružení LoRa Alliance, k dnešnímu dni aktivně zahajují vzájemnou spolupráci s cílem vybudovat jednotnou celoevropskou infrastrukturu pro internet věcí.

Členské státy Evropského hospodářského prostoru (EHP), jakož i další evropské země zažívají éru masivního rozvoje digitalizace, inovací a budování moderní digitální infrastruktury. Technologie internetu věcí (Internet of Things, IoT) zahrnují nevyčíslitelný potenciál pro podporu dlouhodobého ekonomického růstu – od podpory, optimalizace a rozvoje nových obchodních příležitostí, nebo vzniku zcela nových průmyslových odvětví, až po rozvoj a vznik nových vědních oborů. Internet věcí povede k účinnější a efektivnější správě veřejného prostoru, zefektivnění dopravní infrastruktury, zlepšení životní úrovně, kvality zdravotní a sociální péče a přístupu k ní, kvality ovzduší, podmínek ve vnitřních a venkovních prostorách, přesného zemědělství, prevenci přírodních katastrof a klimatických jevů a snižování jejich dopadů, jakož i k mnoha dalším způsobům využití této technologie. Internet věcí má potenciál pro praktickou aplikaci ve všech oblastech lidské činnosti.

Jsme si plně vědomi toho, že příležitost podílet se na budování digitální infrastruktury v rámci celoevropského prostoru zahrnuje též sdílenou odpovědnost.

Tímto prohlášením oznamujeme zahájení společně koordinovaného úsilí o integraci národních a regionálních sítí internetu věcí na základě otevřeného a bezplatného standardu LoRaWAN, což přispěje k podpoře technického a hospodářského pokroku internetu věcí a stane se přínosem pro jeho uživatele. Integrovaná celoevropská infrastruktura LoRaWAN nabídne všem veřejným a soukromým uživatelům v rámci EHP a v dalších evropských státech jednotný přístup k infrastrukturním službám pro internet věcí – evropský roaming LoRaWAN. Díky roamingu již výsledek úsilí vynaloženého na internet věcí nadále nebude fragmentovaný a omezený na regionální úroveň, ale překročí hranice národních států, a to prostřednictvím všech operátorů, kteří se již k této iniciativě připojili, a dalších operátorů, kteří se k ní připojí v budoucnu.

Tisková zpráva ke stažení

České Radiokomunikace a.s. (CRA) jsou leaderem v poskytování digitální infrastruktury. Kromě vysílacích služeb se firma zaměřuje na propojování světa televize, rádia a internetu. Provozuje vlastní datová centra a svým zákazníkům poskytuje špičkový výpočetní výkon. CRA disponují vlastní optickou páteřní sítí a díky silné vysílací infrastruktuře mohou nabídnout zákazníkům i bezdrátové řešení, případně připojení blízkých lokalit pomocí optických vláken.

Stáhněte si aplikaci CRA, vše o produktech, interaktivně na jednom místě: