Sledování videoobsahu na internetu raketově stoupá, CRA naměřily nárůst o 72 % za rok

Podle měření CRA stabilně roste sledování obsahu, který divákům televizní skupiny či vydavatelství nabízejí v rámci OTT (over the top) služeb. Ty zahrnují sledování filmů, seriálů nebo bonusů k nim i na internetu. V meziročním porovnání se objem přenesených dat zvýšil o 72 %. CRA poskytují svou infrastrukturu v oblasti OTT služeb například televizním skupinám Prima, Nova nebo vydavatelství MAFRA.
CRA rozvíjí také možnosti cíleného vysílání obsahu v rámci HbbTV. Kromě regionálního cílení vyvinuly i možnost cílení na základě toho, jaký obsah diváci v HbbTV preferují. „Pozemní televizní vysílání DVB-T2 je moderní technologická platforma, která nabízí různé možnosti přístupu k obsahu.  Vedle nejoblíbenějšího lineárního vysílání diváci stále více využívají služby propojené s internetem prostřednictvím HbbTV, které je součástí DVB-T2 vysílání, a to zase vede k potřebě umět obsah lépe zacílit,“ popisuje obchodní ředitel CRA Miloš Mastník. „Proto jsme vyvinuli nové funkcionality, které umožňují televizním stanicím lépe pracovat s vlastním obsahem i komerčními sděleními. Úspěch těchto služeb u diváků dokládá, že si již na propojování televizního vysílání s internetem zvykli,“ doplňuje Miloš Mastník.
V rámci OTT služeb poskytují CRA produkt CRA Media Cloud, který zahrnuje celou škálu služeb od zpracování obsahu pro distribuci na internet až po doručení do zařízení koncového zákazníka. Využívá k tomu vlastní infrastrukturu pro zpracování video obsahu a zároveň vlastní CDN (content delivery network). To představuje dostatečně robustní a zároveň škálovatelné řešení, které zvládá i obrovské datové toky v jeden okamžik a rychlé a bezproblémové doručení požadovaného obsahu ke koncovému uživateli.