České Radiokomunikace

Služby Managed Wi-Fi pro největšího českého poskytovatele servisovaných kancelářských prostor Scott & Weber

Služby Managed Wi-Fi pro největšího českého poskytovatele servisovaných kancelářských prostor Scott & Weber
Požadavky od Scott & Webber byly jednoznačné – vysoká bezpečnost a stabilita sítě, rychlá odezva, možnost reagovat na požadavky firem a možnost jednoduché kontroly sítě.

O společnosti Scott & Webber

Společnost Scott & Weber je největším českým poskytovatelem plně vybavených a servisovaných kancelářských prostor, ve kterých může začít ihned pracovat jedna osoba i velká společnost, a to po dobu pár hodin či několika let. V Praze ve svých pěti kancelářských centrech společnost pronajímá na 1500 pracovních míst a 13 zasedacích místností. Klienti z řad začínajících startupů, malých firem i poboček velkých mezinárodních korporací, oceňují na řešení společnosti Scott & Weber zejména flexibilní nájemní podmínky, atraktivní vzhled kancelářských prostor a pětihvězdičkový servis a služby.

Hlavním požadavkem bylo dodat kvalitní službu, která umožní reagovat na konkrétní požadavky uživatelů kanceláří

Společnosti Scott & Webber dodáváme služby internetové konektivity Managed Wi-Fi, které klientům nabízí silné a efektivní připojení, stabilní síť, možnost monetizace služeb a oslovení zákazníků a jednoduchou správu vlastní sítě. Dále společnost využívá centrální firewall a připojení k internetu na všech pobočkách. Požadavky od Scott & Webber byly jednoznačné – vysoká bezpečnost a stabilita sítě, rychlá odezva, možnost reagovat na požadavky firem a možnost jednoduché kontroly sítě.

„Vzhledem k tomu, že naše společnost obsluhuje pět kancelářských center a v současné době na 1500 zákazníků, musíme neustále vyhodnocovat možnosti a rizika a bylo patrné, že dosavadní služby už prostě nedostačují a původní dodavatel už nám nemohl nabídnout nic nového. Díky proaktivnímu přístupu CRA jsme začali diskutovat o podobě spolupráce. Jednalo se o více kolové jednání, kde byl z obou stran zájem o spolupráci. Výsledkem bylo řešení, které stoprocentně vyhovuje našim potřebám,“ uvádí Adam Zvada ze společnosti Scott & Weber.

Služby na míru znamenají i ladění a úpravy během realizace

Na základě jednání byly práce na dodání služeb Managed Wi-Fi zahájeny 29. listopadu 2018. Na začátku roku 2019 jsme klientovi předali funkční řešení v první lokalitě Anděl. Jelikož tato lokalita byla první, byla realizace služby právě v této kancelářské budově nejsložitější. V průběhu implementace docházelo ke změnovým požadavkům a k úpravám projektu tak, aby síť co nejvíce odpovídala požadavkům v konkrétní lokalitě. Celá implementace obsahuje dodání hardwaru, instalace a konfigurace služby. Původní požadavek zákazníka se týkal pouze připojení jednotlivých lokalit internetem s pokrytím Wi-Fi signálem a správou LAN segmentů sítě. Nicméně, po prozkoumání jednotlivých lokalit došlo ke zjištění, že jako progresivnějším a lepším řešením pro zákazníka bude nasazení MPLS sítě s jedním centrálním prostupem do internetu a nasazením bezpečnostních prvků jak v rámci lokalit, tak na centrální prvek, protože v rámci sítí zákazníka se nachází i privátní sítě zákazníků zadavatele. A to i v podobě používání stejné síťové technologie.

Druhou a neméně důležitou součástí požadavku bylo řešení wireless sítě v rámci jednotlivých lokalit. Stávající řešení bylo poskytováno na low endové  technologii, která je určena do domácího použití nikoliv do business prostředí. Navíc problémy prostředí byly řešeny formou, když vám to nefunguje přidáme AP a stejně tak rozšíření pro dalšího zákazníka zadavatele. Proto jsme zvolili enterprise wireless technologie s centrálním managementem, logováním a možností captive portálu prořízení přístupů návštěv na jednotlivých office centrech. Zároveň došlo k řízení spektra pro wireless  technologii a to i s ostatními dotčenými systémů v okolí zákaznické sítě.

 

Následovaly lokality Budějovická, Revoluční, Flora, kde už byla realizace projektu o něco jednodušší.

Poslední dokončenou lokalitou je Praga Studios Karlín, kde je jedna část designována jako servisované kanceláře a další část, která se bude otevírat na podzim, je koncipována jako coworkingové pracoviště. V budoucnu Scott & Webber očekává rozšiřování lokalit a zejména rozšiřování portfolia produktů.

„Naše firma působí v oblasti servisovaných kanceláří a je silně orientována na zákazníka, většinou se jedná o zákazníky malých a středních firem. Pro ně je rozhodující obslužnost, lidský přístup, důvěra. Některé firmy jsou s námi i 10 let. Nejvíce klientů získáváme našim transparentním přístupem v průběhu vytváření nabídek, osobním přístupem našich manažerů v rámci provozu i obchodu a zapojení managementu. To stejné se dělo i ze strany CRA – lidský přístup, technické knowhow, zájem managementu, zájem o pochopení a porozumění potřeb zákazníka, angažovanost zaměstnanců CRA, kteří se vždy snažili vysvětlit nám celý proces tak, abychom mu porozuměli a ujistili se, že nám to dává smysl a má to pro naši společnost přínos,“ doplňuje  Adam Zvada ze společnosti Scott & Weber.

Co společnost Scott & Webber získala?

  • Výkonnou a spolehlivou síť a silné, stabilní a rychlé internetové připojení.
  • Navýšení síťové bezpečnosti a bezpečnosti poskytovaných služeb. Díky kombinaci Wi-Fi controlleru s firewallem je možné zákazníkovi nabídnout služby kybernetické bezpečnosti chránící před aktuálními hrozbami
  • Jednotný management celé infrastruktury nabízí přehled o využití služby, připojení služby a dostupné kapacitě.
  • Pokročilá správa uživatelů a sítí umožňuje definovat různé úrovně služeb a spolu s generátorem časově omezeného přístupu k wifi síti nabízí možnost monetizace konektivity pro zákazníky.
  • Další možnosti oslovení zákazníků - Wi-Fi síť je možné využít pro marketing, reklamu nebo získání zpětné vazby.