České Radiokomunikace

Spouštíme Partnerský prodej. Přidejte se k nám!

Prostřednictvím partnerů chceme nabízet služby v oblasti datových center a cloudu. 

25. ledna 2016 - Rozšiřujeme způsob prodeje ICT služeb spuštěním dalšího prodejního kanálu - Partnerského prodeje.  Prostřednictvím partnerů budeme nabízet především služby a produkty v oblasti datových centera cloudu. Mezi naše partnery se mohou zařadit prodejci hardwaru, služeb, distributoři, reselleři software, poradenské společnosti, nezávislí dodavatelé software a systémoví integrátoři.

Prodej služeb ČRA prostřednictvím partnerů startuje na začátku roku 2016 a je reakcí na zvyšující se požadavky klientů. Jeho cílem je vyhovět požadavkům stále rostoucího počtu klientů a nabídnout jim i další doprovodné služby nad rámec dosavadního portfolia Českých Radiokomunikací (ČRA).

V posledních letech jsme zaznamenali rostoucí zájem o využívání cloudu mezi českými firmami. Služby komerčních datových center se staly dostupnějšími mnohem většímu počtu společností, než tomu bylo v minulosti. Cílem spuštění partnerského prodeje je zpřístupnění špičkové infrastruktury novým zákazníkům a nabídnout jim ve spolupráci s partnery i další doplňkové služby.

„Díky partnerskému prodeji budeme schopni nabídnout naše služby mnohem širšímu okruhu zákazníků a zároveň se budeme moci zaměřit na profesionální poradenství a propracovaná technická řešení, která připravujeme každému zákazníkovi individuálně. Kromě nového prodejního kanálu letos chystáme i novinku v podobě online kompetenčního centra, které by mělo shrnovat všechny důležité informace o tom, jak řešit interní IT prostřednictvím cloudu nebo datových center,“ vysvětluje Petr Sichrovský, obchodní ředitel ČRA.   

Spolupráce s partnery se týká jak přeprodeje či zprostředkování obchodu, tak i možnosti kombinace služeb ČRA se službami partnerů. Budeme hledat další potenciální zájemce o partnerství, kteří by svým zákazníkům mohli nabízet prostředí nejmodernějšího datového centra a nejvýkonnějšího infrastrukturního cloudu v ČR. Obraty obchodů v oblasti ICT v ČR rychle rostou, v uplynulých letech jsme zaznamenali nárůst obchodu v oblasti cloudu a datových služeb o 400 %.

V případě vašeho zájmu o prodej ICT služeb pište na partner@radiokomunikace.cz