České Radiokomunikace

Stanovisko společnosti České Radiokomunikace, a.s.: České Radiokomunikace odmítají možnost spolupráce s Towercom, a.s.

České Radiokomunikace, a.s., reagují na dotazy ze strany médií o možné spolupráci firmy s dalším uchazečem výběrového řízení na výstavbu a provozování multiplexu veřejné služby, společností Towercom, a.s. (dříve TRI R, a.s.).

23. 06. 2008 - České Radiokomunikace, a.s., reagují na dotazy ze strany médií o možné spolupráci firmy s dalším uchazečem výběrového řízení na výstavbu a provozování multiplexu veřejné služby, společností Towercom, a.s. (dříve TRI R, a.s.).

České Radiokomunikace neuzavřely se společností Towercom, a.s., nebo s kterýmkoliv jiným uchazečem dohodu o spolupráci v průběhu výběrového řízení na výstavbu a provoz veřejnoprávního multiplexu. České Radiokomunikace předložily do výběrového řízení velmi atraktivní a podmínkám soutěže odpovídající nabídku. Tato nabídka je plně a výhradně založena na infrastruktuře Českých Radiokomunikací a naší odbornosti v oblasti vysílacích služeb. Podaná nabídka je profesionální a konkurenceschopná a je v souladu se zadáním tendru. České Radiokomunikace očekávají rozhodnutí výběrové komise,“ uvedla Jane Hannah, generální ředitelka Českých Radiokomunikací, a.s.