České Radiokomunikace

Středočeský kraj se ve spolupráci s Českými Radiokomunikacemi stává IoT/Smart Regionem

Zahajujeme spolupráci se Středočeským krajem v oblasti IoT. Kraj nabídne dalším stranám (samosprávy, zřizované podniky a organizace, obce atd.) komplexní infrastrukturní služby pro sledování životního prostředí a některých dalších dat, postavené na platformě LoRaWAN. Dodáváme kompletní infrastrukturu včetně IoT cloudu, potřebný hardware a jeho integraci a koncové aplikace.

V rámci spolupráce získává kraj konektivitu v prostředí nízkoenergetické sítě LoRaWAN CRA – přenos a úložiště pro 1 500 000 zpráv měsíčně a balíček licencí až pro 1 500 registrovaných zařízení. Jedná se o zařízení, která sledují vnitřní prostředí budov (CO2, teplota, vlhkost, světlo, pohyb), environmentální hodnoty (CO, NO2, SO2, O3, teplota, tlak, vlhkost, světlo, prachové částice, hluk) a veškeré naměřené hodnoty pak mohou uživatelé sledovat prostřednictvím webové aplikace (vizualizace prostřednictvím tabulek a grafů), včetně rozhraní pro správu alarmových situací (např. při překročení limitních hodnot).

„Chceme nabídnout našim městům a obcím možnost vyzkoušet si moderní technologie, jejichž pořízení je pro jednotlivé lokality nákladné a jejichž přínosy zatím nemají prakticky zmapované. Jen tak je zároveň můžeme přesvědčit o tom, že investice do takových technologií se vyplatí a v budoucnu se vrátí. Chceme, aby Středočeský kraj byl technologickým lídrem mezi kraji, a proto nabídneme konektivitu všem,“ říká hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

„Sledování a ochrana životního prostředí je jednou z oblastí, pro které IoT dává smysl. Díky bezdrátové a nízko údržbové technologii, jakou LoRaWAN je, je možné na základě monitoringu podnikat potřebné kroky a to nejen v rámci vnitřního prostředí – například ve školách a administrativních budovách, ale zajistit také příjemné prostředí pro obyvatele – tedy pro nás všechny, a to tak, abychom naše životní prostředí ještě dále nezatěžovali. Děkujeme Středočeskému kraji, že se rozhodl podporovat moderní technologie, a to ve spolupráci s CRA,“ říká Miloš Mastník, obchodní ředitel CRA.

CRA LoRaWAN síť v současné době pokrývá 87 % populace – tedy většinu ČR. Při rozšiřování IoT infrastruktury se nyní soustředíme zejména na oblasti podle potenciálu využití a reálné poptávky.