České Radiokomunikace

Tání ledovců. Apokalypsa pro ekology, nové možnosti pro podmořské data kabely

Tání ledovců. Apokalypsa pro ekology, nové možnosti pro podmořské data kabely
Investoři doufají, že hyperscaleři z USA projeví zájem o nový projekt, který odkryly tající ledovce. Budou ale cloudoví giganti důvěřovat systému částečně vlastněnému druhým největším ruským provozovatelem bezdrátové sítě MegaFon PJSC?

Na tání ledovců nahlíží pozitivně málokterý ekolog, Arctic Connect konsorcium v tání ale vidí příležitost. V místech, kde se předtím o pokládání datových kabelů pouze vtipkovalo, je nyní kabely možno opravdu položit. Připravovaný projekt by mohl přinést první optický kabel, propojující Evropu, Čínu a Japonsko.

V plánu je vystavět 10 000 kilometrů optického kabelu. Projekt by měl být od začátku stavby hotový do roka nebo do 16 měsíců. Stát by měl kolem 770 milionů euro. „Máme v plánu, že 6000 kilometrů kabelu povede za severním polárním kruhem, takže jsme potřebovali důvěryhodného ruského partnera. Proces příprav se nyní výrazně zrychlil,“ uvedl v mobilním interview výkonný poradce Arctic Connect Jukka-Pekka Joensuu.

Artic Connect předpokládá, že by dokončení projektu mohlo motivovat k migraci mamutích datacenter do severní Skandinávie. To by mohlo přinést snížení delaye networkové komunikace až o 40 %. Z toho by mohly těžit společnosti jako Google, Microsoft a Amazon, které tok dat směřují celosvětově. Joensuu doufá, že se do projektu zapojí i USA a Arctic Connect protáhnou optický kabel až na Aljašku.

Zatím do projektu ale Washington zapojený není a Evropa musí být připravená na spolupráci s Ruskem. Ruský prezident Vladimír Putin v roce 2007 potvrdil svůj nárok na arktickou oblast posláním dvou miniponorek na severní pól. Ty na mořské dno zapíchly ruskou vlajku.

Jsou známy případy, kdy v minulosti státní dozorčí orgány využívaly podmořské data kabely. Cinia Group, vedoucí společnost v koncernu Artic Connect, tvrdí, že jejich protiopatření tento problém kyber bezpečnosti vyřešilo. Kabely spojující Evropu s Japonskem budou oddělené od těch spojující Rusko s Eurasií. Toto rozdělení je součástí architektury, kterou popisuje jako „neutrální infrastrukturu“. „Projekty přece neplánujete podle současné politické situace. Jeho hlavním účelem je rozvinout digitální business modely a posunout se do nové éry industrializace,“ vyjádřil se Jukka-Pekka Joensuu.