České Radiokomunikace

V CRA věříme, že rok 2019 bude v IoT zlomový

V CRA věříme, že rok 2019 bude v IoT zlomový
V oblasti IoT neustále expandujeme a pokračujeme v rozšiřování LoRaWAN sítě, která nyní pokrývá celou Českou republiku v úrovni měst nad 5000 obyvatel. „Neustále pracujeme na rozšiřování pokrytí naší IoT sítě a rozšiřování našich IoT služeb. Mnohem větší smysl, než živelné zahušťování sítě, nám dává pokrývání na základě poptávky a reálných projektů. Na základě zkušeností, které už z některých projektů máme, předpokládáme, že v příštím roce se dočkáme velkého růstu. Uvědomujeme si, že nelze obsluhovat celý trh samostatně, proto jsme začali spolupracovat s řadou partnerů, ať už technologických nebo obchodních. Aktuálně třeba spouštíme ve spolupráci s IBM projekt monitoringu pohybu pracovníků v povrchových dolech a lomech, jehož cílem je mimo jiné zefektivnění řízení bezpečnosti práce. Dále se jedná o projekty pro průmysl, chytrá města, máme ale i projekty, které se týkají koncových uživatelů,“ říká Miloš Mastník, obchodní ředitel CRA.

Spolupracujeme Moravskoslezským krajem, který funguje jako - „virtuální operátor“ LoRaWAN sítě. Tarif, který od nás odebírá, následně distribuuje v rámci rozvoje podnikání místním podnikatelům a komerčním subjektům pro jejich projekty.

Jedním z našich největších partnerů v oblasti IoT je společnost IoT.water, která nabízí řešení nejen pro vodárenství. Celý ekosystém měření zahrnuje zpracování dat z pochůzek i fyzických odečtů a samozřejmě smart metering. Přehledné zobrazení dat je k dispozici pro vodárenskou společnost i koncového uživatele. Ten díky mobilní aplikaci může nastavovat limitní spotřebu a je například informovaný v případě havárie. IoT.water využívají pro smart metering CRA LoRaWAN síť zejména pro pokrytí v oblastech deep indoor, kde je nemožné využívat jiné typy senzorů a bezdrátových sítí.

Společnost VisionQ, která vyrábí a dodává bateriové autonomní odečítače elektroměru Eliot, přivádí IoT přímo až ke koncovým uživatelům. Zařízení jim poskytuje informace o spotřebě elektřiny tak, aby si ji mohli sami online efektivně řídit. Komunikuje prostřednictvím sítě LoRaWAN a umožňuje hlídat a regulovat spotřebu elektrické energie, včetně pravidelné informace o útratě ve vztahu k zaplaceným zálohám.

Řešení Bressner Technology nabízí sledování rizikových událostí a fyzikálních veličin okolního prostředí. Systém vyhodnocuje informace zaslané bezdrátovými senzory zapojenými do LoRaWAN sítě (např. senzor detekující otevření dveří, senzor pro sledování hladiny vody), a pokud se jedná o nestandardní, krizovou situaci, upozorní okamžitě uživatele prostřednictvím automatického telefonního hovoru či SMS.

Společnost Vínoservis pomocí bezdrátových senzorů zapojených do sítě LoRaWAN monitoruje podmínky a teploty při skladování vína a potravin. Systém sleduje přednastavené „bezpečné“ teploty a podmínky a při jakémkoliv výkyvu a nestandardní situaci posílá upozornění a notifikaci.

Spolupracujeme také s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov (UCEEB) při ČVUT, a to v rámci projektu tzv. „living labu“ – bezbariérové garsoniéry, kde se testují vyvíjené smart technologie v praktickém životě. Základem je inteligentní elektroinstalace, která umožňuje plnou interakci s bytem. Na síti LoRaWAN komunikují například dálkové odečty energií speciální čidlo na kontrolu kvality vnitřního prostředí.“

I nadále pokračujeme v edukaci v oblasti IoT - pořádají odborné konference a soutěžní aktivity. V současné době probíhá třetí ročník Czech IoT Summer Jam. Soutěž je určena programátorům – studentům a absolventům vysokých škol, start-upům, firmám a technologickým nadšencům. Úkolem soutěžících je vytvoření prototypu aplikace, která zpracovává právě data ze senzorů přenášená pomocí technologie LoRaWAN. Soutěžící mohou mimo jiné pracovat s daty ze senzorů umístěných v rámci „living labu“ UCEEB, dále jsou k dispozici čidla pro projekty v oblasti smart utility, smart cities, smart agriculture. Soutěž Czech IoT Summer Jam vyvrcholí 23. listopadu 2018 softwarovým hackathonem.