České Radiokomunikace

Videoobsah transformuje interní a HR komunikaci

Videoobsah transformuje interní a HR komunikaci
Videoobsah se stal již běžnou součástí marketingu a externí komunikace a je nástrojem pro zvýšení povědomí, angažovanosti zákazníků i samotného prodeje. V rámci zefektivnění interní komunikace se video stává plnohodnotným nástrojem pro šíření informací uvnitř firmy. Podle zkušeností nadnárodních firem až 54 % zaměstnanců považuje šíření firemního videoobsahu za efektivní a úsporný nástroj.

Jsou tři oblasti, kde Vám doporučujeme, v rámci HR s videem pracovat:

Korporátní komunikace – Pokud jste větší firma (nadnárodního charakteru) nebo firma s více pobočkami může se video stát významným nástrojem, jak všechny zaměstnance efektivně a interaktivně informovat o aktuálním dění. Může jít o živé zprostředkování interních jednání a meetingů, strategických konferencí, komunikace mezi pobočkami, představení nového člena vedení, vzkazy zaměstnancům apod.

Školení, firemní jazykové kurzy – Školení jsou důležitým nástrojem pro rozvoj zaměstnanců a týmů. Kamenem úrazu je však okamžik, kdy je třeba všechny dotčené zaměstnance dostat na jedno místo ve stejném termínu. A zde je prostor pro video. Je jedno, jestli jde o streamovanou událost, nebo připravené video. Díky videu se Vám podaří doručit informaci všem lidem napříč firmou. Přidáním interaktivních prvků – diskuze, odpovědi na otázky, hlasování – je navíc možné všechny osoby aktivně zapojit.

Komunikace HR oddělení při nástupu nových zaměstnanců – Nástup nového zaměstnance vždy vyžaduje spoustu času nejenom pro HR oddělení – kromě přivítání je také třeba seznámit zaměstnance s interními systémy a předpisy. A zde opět nastupuje video – sehrává svou roli při vítání nového kolegy, je nástrojem pro úvodní zaškolení a seznámení s firmou a firemní kulturou. Kromě toho se i nový zaměstnanec může prostřednictvím videa představit kolegům a týmu.

Video se tedy může stát nástrojem, který zefektivní a obohatí Vaší interní komunikaci. Je však nutné počítat s náklady na pořízení videa, jeho přenos a uložení. Kromě pořízení specifického hardwaru a úložiště je také počítat s knowhow a lidskými zdroji. Náklady můžete snížit tím, že si technologie pro streaming a úložiště „koupíte“ jako službu. Pro tyto účely je vhodná naše služba CRA Media Cloud.

CRA Media Cloud dokáže zpracovat vstupní videosignály a přizpůsobit výstupní obraz prohlížení na počítačích, tabletech i mobilních telefonech. Je možné jej využít v rámci všech dostupných platforem -  Linux, Windows, iOS či Android. Služba automaticky ukládá odvysílané přenosy a tvoří archivy, stará se o dynamickou úpravu výstupní kvality, aby zhlédnutí videa bylo možné i na pomalejším internetovém připojení. Nemusíte se starat o objem dat vygenerovaných produkcí, ani o umístění.

CRA Media Cloud, a tím i data v něm uložená, je umístěn v ČR a spadá pod místní legislativu. Naše služba klade důraz na vysokou míru zabezpečení přenosu dat a jejich uložení. To Vám umožňuje neomezeně spravovat a kontrolovat svůj obsah a zároveň ho chránit před neoprávněným zneužitím.

Více na našich stránkách www.cra.cz/cra-media-cloud.