České Radiokomunikace

Vítězný projekt Czech IoT Summer Jam 2017

Vítězný projekt Czech IoT Summer Jam 2017
Jako vítězný projekt soutěže Czech IoT Summer Jam 2017 jsme vyhlásili systém Airdrop - inteligentní systém zavlažování a monitoringu kvality České Radiokomunikace (CRA) vyhlašují výsledky druhého ročníku soutěže Czech IoT Summer Jam. Vítězný projekt Airdrop, inteligentní systém zavlažování a monitoringu kvality a podmínek půdy, získává finanční odměnu 40 000 Kč. Další úspěšný projekt, který prokazuje, že síť LoRaWAN je díky svým parametrům optimálním řešením pro oblast utilit.

Projekt do soutěže přihlásil tým technologických nadšenců z Plzně, který se zúčastnil i další akce, kterou CRA v oblasti IoT pořádají – CRA IoT Hackathonu. O vítězství projektu rozhodla jeho komplexnost. Kromě softwarové části komunikace se senzory sítě LoRaWAN, se projekt zabývá i cloudovou aplikační nadstavbou, propojením s mobilní aplikací a současně i podporou a servisem směrem k potenciálním zákazníkům. Při přípravě projektu využil tým vlastní sestrojená čidla a součásti – ovládání čerpadla, čidla sledující průtok, vlhkost půdy, množství srážek a výšku hladiny vody v systému.

Inteligentní systém zavlažování je využitelný pro oblast smart cities a řízení zavlažování v oblasti veřejné zeleně, pro oblast chytrého zemědělství nebo v oblasti sportu při udržování zelených ploch (fotbalová hřiště, golfové plochy apod.)

Projekt Airdrop prokázal výrazný byznysový potenciál a výrazné finanční úspory při spotřebě vody.

„Internet věcí patří v současné době k technologickým oblastem, které se díky aktivitě odborné veřejnosti rozvíjejí nejvíce. V CRA intenzivně pracujeme na rozšiřování naší IoT sítě postavené na technologii LoRaWAN. Do konce roku 2017 plánujeme pokrytí zhruba 70 – 75 % obyvatelstva. Soustředíme se na oblast smart meteringu – tedy chytré odečty měřicích zařízení a na oblast utility obecně. Dále nás zajímá oblast chytrých měst a chytrého zemědělství,“ informuje o činnosti v oblasti IoT obchodní ředitel CRA Miloš Mastník.

Úkolem soutěžících bylo vytvoření prototypu aplikace, která zpracovává data ze senzorů přenášená pomocí technologie LoRaWAN. V aktuálním ročníku měli soutěžící k dispozici data z řady zajímavých prostředí. V Praze byla umístěna hned dvě čidla, která se věnují oblasti zeleně – v Botanické zahradě hlavního města Prahy jde o měření půdní vlhkosti, městská část Praha 7 zase řeší náklon a stabilitu vzrostlých a památných stromů. V Ústí nad Labem byla osazena čidla na sledování kvality ovzduší a hladiny hluku v okolí a uvnitř základních škol. Společnost AVAST v rámci prostor firemní kantýny umístila čidla na měření oxidu uhličitého, oxidu uhelnatého a prachových částic. Zajímavé možnosti využití také nabízela čidla Sensoneo, která měří zaplnění vybraných kontejnerů tříděného odpadu v Roudnici nad Labem.

CRA pořádají i další akce v oblasti internetu věcí. Kromě softwarové soutěže Czech IoT Summer Jam jsou to hardwarové akce CRA IoT Hackathony nebo odborné konference a workshopy zabývající se internetem věcí.

Více informací k akcím najdete na pripoj.me a www.cra.cz