České Radiokomunikace

Vše, co potřebujete pro home office

Jestli současná situace procvičí české firmy v nějakých dovednostech, budou mezi nimi určitě flexibilita a práce z domova. Mnoho společností tak funguje. Mnoho ale také ne a musejí do velké míry improvizovat. Jak vyšší podíl práce z domova zvládnout? Co všechno k tomu potřebujete? Základními pilíři jsou komunikace, spolupráce či kolaborace, bezpečný přístup a provoz IT systémů.

Existuje mnoho nástrojů pro vzdálenou komunikaci. Většina těchto softwarových nástrojů je využitelných jako služba (SaaS), nejčastěji formou cloudu, alternativní možností je instalace do vnitřního prostředí firmy. Tyto služby jsou obvykle přesně dané, bez zásadních možností přizpůsobení firmě. Naproti tomu instalace do vnitřního prostředí přináší větší možnost integrace. Neznamená to, že cloudové služby jsou nebezpečné, ale je třeba pečlivě zvažovat všechna pro a proti. Instalace výše zmíněných nástrojů dovnitř firmy, bez personálního zajištění, může být větší bezpečnostní hrozbou než předchozí scénář.

Vzdálený přístup
Všechny moderní systémy již využívají k přenosu obrazu a hlasu datové linky. Tím se může pracoviště zaměstnance, operátora call centra, zákaznické podpory či jiného místa přenést doslova kamkoliv na planetě. Má to však svá technologická a legislativní omezení, přičemž těch druhých je více. Pro práci mimo kancelář potřebujete zabezpečený vzdálený přístup na firemním úložišti, do firemní sítě, k firemním zdrojům nebo souborům, tedy interním IT systémům. Pomocí služeb, jako CRA VPN, kterou nabízí společnost České Radiokomunikace (CRA), můžete vytvořit bezpečné, virtuální propojení všech lokalit, včetně těch mobilních, s centrálními systémy, ať již leží kdekoli. Celá takto vytvořená síť je vyhrazená pouze vám a existuje mimo veřejný internet.

Centralizace a infrastrukturní cloud
Úloha je pro firmy jednodušší, když je již interní IT transformováno do centralizované podoby.
Minimálně je umístěno v páteřním datovém centru nebo využívá infrastrukturní cloudové služby (IaaS). Tyto druhy služeb totiž umožňují plně přenést celé IT do cloudu. Mezi největší celosvětové a standardizované patří Amazon AWS, MS Azure. Lokální služby jako CRA Business Cloud se soustředí na maximální přizpůsobení a nadstandardní podporu. V takové infrastruktuře lze pomýšlet i na další možnosti řešení přístupu k firemním systémům. Velmi rozšířenou metodou je využití virtuálních pracovních stanic (VDI). To znamená, že je prakticky lhostejné, jaký HW má k dispozici vzdálený zaměstnanec. Jakmile se chce přihlásit do firemní sítě, otevře se mu vždy stejné prostředí. Správa takových prostředí je potom nad celými skupinami centralizovaná a mnohem jednodušší. Je však nezbytné zamyslet se nad kvalitou komunikačních linek. Mají-li plnit kritické funkce, nemohou být sdílené s nikým dalším, tedy musí být garantována její propustnost. Pro skutečně kritické aplikace je agregace větší než 1:1 velkým rizikem. Důležitá je i garance maximální doby opravy služby. Věřte, nebo ne, drtivá většina připojení v Česku tuto defi nici nenaplňuje.

Problém velké audience
Standardní nástroje obvykle pokulhávají, je-li vaším hlavním komunikačním médiem video a máte vysoké nároky na jeho kvalitu, nebo máte skutečně velkou obec sledujících. Současné sledování obsahu mnoha lidmi vytváří totiž vysoké nároky na odbavení.
Obvykle takový stav nastává jen občas.
Což vede k obrovským neefektivitám v nákupu a provozu vlastního systému, nebo ke špatné uživatelské zkušenosti. Pro tyto případy nabízejí CRA možnost živého vysílání lekcí či přednášek, bez ohledu na počet sledujících. Součástí nabídky je i zabezpečení přístupu pouze pro defi nované publikum a poskytnutí přehrávače pro implementaci do vlastních webových stránek. Lze také využít archiv videosouborů, například pro videa, tutorialy a další materiály, pro které CRA vyhradí prostor na vlastním úložišti, přičemž všechny materiály budou zpracované do formátu dostupného jak na webu, tak i na mobilu. Příkladem využití může být online přenos zasedání a vytvoření archivu jednání či usnesení, který by byl umístěn na webových stránkách úřadu.

Když nemáte kam jít
Pokud byste z nějakého důvodu potřebovali pracovat v zabezpečených prostorách mimo vlastní tradiční lokality, můžete dokonce využít přímo budovu CRA. Prostory jsou určeny pro krizový tým v případě nemožnosti přístupu do vlastních kanceláří, nejčastěji pro případy technických komplikací nebo omezení, ale i v jiných případech. Navíc do technologických prostor nebo přímo do datových center společnosti CRA můžete umístit část nebo všechny své IT technologie. Tyto objekty jsou energeticky velmi dobře vybavené, a především jsou napojeny na páteřní internetovou síť. Nespornou výhodou také je, že se jejich naprostá většina nachází mimo městské aglomerace a jsou součástí kritické infrastruktury státu, mají tedy zajištěné nezávislé napájení minimálně ze dvou zdrojů a jsou na vysoké úrovni zabezpečení.

SPOJTE SE S PROFESIONÁLY

Potřebujete řešit pro svůj tým garantovaný a bezpečný vzdálený přístup k firemním systémům? Kontaktujte naše experty: www.cra.cz.