České Radiokomunikace

Digitální revoluce: zvraty, které dosud lidstvo nezažilo

Digitální revoluce: zvraty, které dosud lidstvo nezažilo

Říká se, že stojíme na prahu 4. průmyslové revoluce. Nestojíme. Už jsme v ní až po uši. Změny, které přináší, a jejich dopady na průmysl, výrobu, ekonomiku, trh, ale i na myšlení lidí a na společnost jako celek jsou nedozírné a těžko představitelné. A jsou na ně české firmy připraveny?

Říká se, že stojíme na prahu 4. průmyslové revoluce. Nestojíme. Už jsme v ní až po uši. Změny, které přináší, a jejich dopady na průmysl, výrobu, ekonomiku, trh, ale i na myšlení lidí a na společnost jako celek jsou nedozírné a těžko představitelné. A jsou na ně české firmy připraveny?

Dosavadní průmyslové revoluce vedly k převratným a dalekosáhlým změnám nejen v průmyslu a ekonomice, ale i ve společnosti. Ať už to byl vynález parního stroje a s ním spojená mechanizace výroby, elektřina, která umožnila vyrábět skutečně ve velkém, nebo nástup počítačů, automatizace a elektronizace koncem šedesátých let minulého století. 4. průmyslová revoluce, jíž jsme všichni přímými účastníky, je založena především na využití digitálních technologií. Rychlostí, jakou změny probíhají, rozsahem, složitostí a dopady přesahuje pravděpodobně všechno, co lidstvo dosud zažilo. Přitom využití a rozvoj technologií ještě umocňuje současná koronavirová krize. Není tak snadné dohlédnout, k jakým změnám v budoucnu dojde ve výrobní sféře, v ekonomice, na trhu práce, u obchodních modelů a v myšlení lidí. Tím spíš ale je třeba být na změny připraven.

Technologie mění svět

Hybnou silou 4. průmyslové revoluce jsou digitální technologie a jejich doslova masová dostupnost nejen pro výrobní či nevýrobní sféru, ale, a to je velmi podstatné, i pro širokou veřejnost. Využití digitální komunikace a internetových služeb vede k zásadním změnám v chování i v potřebách většiny lidí. Vznikají nové obchodní modely, mění se způsoby práce firem i institucí. Lidé vyžadují nové, rychlejší, efektivnější a interaktivnější způsoby nakupování, spolupráce, komunikace a výměny informací. Dramaticky roste podíl práce z domova a radikálně se mění i dosud zažité způsoby vzdělávání. Objevují se nová odvětví, služby a činnosti, které by bez digitálních technologií nevznikly. Jiné naopak zanikají nebo je přebírají roboty. Drasticky roste kybernetická kriminalita, průmyslová špionáž a mílovými kroky postupuje kybernetická válka. Nasazení vhodných digitálních technologií se stává podstatným předpokladem nejen přežití a úspěšného rozvoje firem, ale i důležitou konkurenční výhodou.

Duch se odděluje od hmoty

Obsah po staletí bytostně spjatý s hmotou, knihy, hudba nebo filmy už nepotřebuje fyzické nosiče. Lze jej prodávat, doručovat a konzumovat po síti. Digitalizuje se už i hmota. Není například problém stáhnout si náhradní součástku nebo dokonce i celý dům jako program a vytisknout si jej na 3D tiskárně. Záleží jen na schopnostech tiskárny. Virtuální nebo vylepšená realita a umělá inteligence stále více pronikají do výrobních procesů, služeb i běžného života.

Stírají se hranice

Mobilita stírá hranice mezi prodejci nebo poskytovateli služeb, klienty a zákazníky, rozmazává bezpečnostní perimetry, na nichž lze spolehlivě oddělit interní IT firmy od zbytku světa. Digitální hranice mezi státy přestávají existovat, globalizují a virtualizují se finanční transakce. Mění se základní marketingové poučky, neboť lidé se stále častěji rozhodují na základě zkušeností sdílených například na sociálních sítích. A tak je IT stále více vnímáno nikoli jako technologie, nýbrž jako služba. Jsme na to opravdu připraveni? Nejen technologicky, ale i mentálně a legislativně?

Technologie nesmí být brzdou rozvoje

Dosud zcela vyhovující, ověřené, funkční a rozšířené IT technologie se mnohdy jen obtížně přizpůsobují rychlým změnám prostředí a trhu i požadavkům klientů.  Navíc, správně vyhodnotit trendy a predikovat vývoj v rychle se měnícím prostředí není zdaleka snadné. Nesprávná volba nebo nevhodná modernizace IT infrastruktury však může vést k fatálním důsledkům. Provozovat dnes vlastní IT infrastrukturu úspěšně a udržovat krok se změnami je čím dál tím náročnější, komplikovanější, finančně nákladnější a nebezpečnější. Technologický vývoj se tak pro mnohé firmy paradoxně stává brzdou vlastního rozvoje.

Svěřte se do rukou opravdových odborníků

Působíme na trhu již bezmála půl století. Postupem času jsme se – z organizace zajišťující výstavbu a správu sítě televizních vysílačů – stali jedním z vedoucích poskytovatelů telekomunikačních, datových, mediálních a IT služeb. Pro poskytování telekomunikačních a datových služeb využíváme vlastní síť, která mimo jiné doručuje televizní signál milionům domácností v celé republice. Do jejího rozvoje dlouhodobě investujeme. Mezi prvními vstupují i do oblasti služeb datových center a poskytování veřejných cloudových služeb. Průběžně rozšiřujeme a modernizujeme stávající datová centra a současně budujeme další. Ta, jako jediná v České republice, jsou certifikována podle ANSI-TIA 942 a jsou součástí kritické infrastruktury státu. Disponujeme všemi nezbytnými certifikacemi bezpečnosti a jakosti, jako jsou ISO 27001:2013, 9001:2008, ISO/IEC 20000-1:2011 či ISO 14001:2004, a osvědčením NBÚ pro stupeň utajení „tajné“. Jsou rovněž součástí bezpečnostního projektu Fenix pro zajištění dostupnosti internetové infrastruktury.

IT infrastruktura na míru

Stavíme řešení, která počítají se specifickými potřebami firem a podnikatelů a oborů jejich podnikání. Vždy je k dispozici odborník, na něhož se klient může obrátit, ať už potřebuje pomoc s provozem služeb, poradit s optimalizací nebo navrhnout specifické individuální řešení.