České Radiokomunikace

CRA Business Cloud

Český cloud připravený pro vaši IT infrastrukturu

Díky technologiím, které neustále vylepšujeme, získáte výkonnou, spolehlivou, dostupnou IT infrastrukturu provozovanou ve flexibilním a variabilním prostředí. Infrastrukturu budete využívat jako službu (IaaS), výkon ovládat podle potřeby a platit jen za to, co skutečně využijete.

Česká, spolehlivá, přizpůsobivá a vysoce dostupná IT infrastruktura

Operativně řídíte výkon
Operativně řídíte výkon
Kapacitu a výkon si nastavujete v Zákaznickém portálu podle potřeby a hned víte, kolik budete platit.
Data a aplikace v bezpečí
Data a aplikace v bezpečí

Neustále investujeme do zabezpečení tolik, kolik si u vlastního řešení může dovolit jen málokdo.

Spolehlivé a dostupné IT
Spolehlivé a dostupné IT

K službám máte přístup kdykoliv a odkudkoliv. Starost o vaše IT je na nás.

Důvěryhodný cloud
Důvěryhodný cloud
Náš cloud je i součástí kritické infrastruktury státu.

Co říkají naši klienti

Lukrom
Lukrom

Ing. Radomír Bušo
manažer IT systémů LUKROM

Při výběru nového řešení jsme si dali za cíl vybrat co nejlepší komplexní řešení infrastruktury pro přesun všech stávajících služeb poskytovaných na vlastní serverové infrastruktuře, která se už blížila k hranicím své životnosti. Po zvážení všech aspektů našich potřeb jsme se rozhodli pro přesun serverů do cloudových služeb. Hledali jsme partnera pro dlouhodobou spolupráci, který by se stal oporou pro naše podnikání.

P.V.A. Systems s.r.o.

Ing. Radek Nachtmann
ředitel společnosti P.V.A. Systems s.r.o.

Naše firma se od roku 1996 zabývá vývojem a implementací obchodních, skladových a pokladních systémů B.O.S.S. Enterprise. Náš obchodní úspěch na vysoce konkurenčním trhu je dán mimo jiné tím, že do produktů integrujeme a implementujeme nejnovější poznatky a vyspělé technologie. Služby cloudových serverů Českých Radiokomunikací rozšiřují uživatelské funkcionality našich řešení a poskytují možnost provozu databází v serverech umístěných mimo sídla uživatelů v bezpečném datacentru s definovanou bezpečností a dostupností.

TOTAL SERVICE s.r.o.

Ing. Jiří Veličkov
head of the infrastructure department, TOTAL SERVICE s.r.o.

Na CRA oceňujeme především schopnost flexibilně a rychle reagovat na změny a požadavky, proaktivní a osobní přístup konkrétních odborníků a adminů. Spolupráce s CRA vždy byla a je férová.

WOOD & Company Financial Services
WOOD & Company Financial Services

Vladimír Vojtíšek
CIO, WOOD & Company Financial Services

IT infrastrukturu pro svoje služby provozujeme ve veřejném cloudu CRA již přes čtyři roky,“ říká Vladimír Vojtíšek, CIO společnosti WOOD & Company. „CRA nám na míru připravily technicky vyspělé řešení, které nás zbavilo jak starostí s údržbou a správou infrastruktury, tak i se škálováním. S růstem společnosti a s její expanzí do dalších regionů však sdílené prostředí veřejného cloudu začalo narážet na svoje limity, a to především z hlediska možnosti optimálně skloubit provozování většího počtu různorodých aplikací.

HP TRONIC Zlín, spol. s.r.o.
HP TRONIC Zlín, spol. s.r.o.
Ing. Karel Ročák
ředitel ICT, HP TRONIC Zlín, spol. s.r.o.

Naše společnost se pohybuje ve velmi dynamickém a konkurenčním prostředí, kde o úspěchu rozhodují často maličkosti. Maximální dostupnost, stabilitu a spolehlivost informační infrastruktury dnes považujeme za samozřejmost. Abychom však získali konkurenční výhodu, potřebujeme něco navíc, a to získáváme od Českých Radiokomunikací v podobě precizně provedených služeb, které nám nad rámec veškerých smluv a SLA dodávají právě tehdy, když je potřebujeme.

Přejete si cloud, privátní nebo rovnou pod vlastní střechu

CRA Business Cloud
Přejete si cloud, privátní nebo rovnou pod vlastní střechu
 • Vhodný i pro menší a střední projekty
 • Aplikace a data v datových centrech CRA
 • Sdílené prostředí
 • Garantovaná dostupnost 99,99 %
 • Zřízení během jediného dne
 • Typická velikost 10 až 400 GB RAM
CRA Business Cloud PRIVATE
Přejete si cloud, privátní nebo rovnou pod vlastní střechu
 • Pro vysoké nároky na dostupnost a odezvu v reálném čase
 • Vhodný pro dlouhodobé projekty a další rozvoj
 • Privátní prostředí, vyhrazený privátní hardware a software
 • Zřízení obvykle do 3 týdnů
 • Typická velikost 200 GB až 6 TB RAM
CRA Business Cloud IN HOUSE
Přejete si cloud, privátní nebo rovnou pod vlastní střechu
 • Cloud, aplikace i data ve vašich prostorách
 • Maximální bezpečnost
 • Vhodný pro velké objemy dat
 • Garantovaná dostupnost 99,95 %
 • Zřízení obvykle do 5 týdnů
 • Typická velikost 500 GB až 6 TB RAM

Jak vybrat správné cloudové řešení

 • Klasický Business Cloud
  Pružný, univerzální, spolehlivý, cloud vyhoví menším, středním, ale i krátkodobým projektům.
 • Privátní Business Cloud
  Bezpečnost, ukládání objemných dat, odezva v reálném čase či propojení s vlastní infrastrukturou v podobě průmyslových sběrnic nebo lokální sítě.
 • Nahraďte interní IT
  Prostředí privátního cloudu je vhodné pro nahrazení interního IT, kritické IT infrastruktury, lokálně provozovaných clusterů nebo microcloudů založených na virtualizaci.
 • Vysoká bezpečnost a záruka dostupnosti
  Privátní cloud volí například finanční instituce, logistické společnosti, společnosti zabývající se prodejem služeb, finanční nebo datovou analýzou nebo obchodováním s akciemi.
 • Business Cloud IN HOUSE
  Pro všechny, komu bezpečnostní pravidla a regulatorní požadavky nařizují „nepouštět data z ruky“. Vysoký výkon, flexibilita i dostupnost, a to vše pod „vlastní střechou“ s přesnými parametry, které potřebujete.

Disponujeme nezbytnými certifikacemi a bezpečnost je u nás na první místě

 • Služby firewallu
  NGFW firewall s IPS/IDS zajistí prevenci před průnikem a  rozšířenou detekci útoků, antivirus a antispam výrazně zvyšují bezpečnost síťového provozu cloudu.
 • Ochrana před kybernetickými útoky
  Náš cloud chrání IT infrastrukturu před kybernetickými útoky z internetu.
 • DDoS ochrana
  Nejmodernější technologie dokáží maximálně odolat distribuovaným, tzv. DDoS, útokům.
 • ANSI-TIA942
  Technologie provozujeme v datovém centru DC TOWER s certifikací ANSI-TIA942
 • Common Criteria Certification for Information Technology (IT) Security (ISO/IEC 15408)
  Certifikace na úrovni CC EAL 4+
 • ISO 9001
  Systémy managementu kvality
 • ISO 14001
  Systémy environmentálního managementu
 • ISO 19011
  Norma pro certifikaci interních auditorů
 • ISO/IEC 20 000-1
  Informační technologie – požadavky na systém managementu služeb
 • ISO/IEC 27001
  Systémy řízení bezpečnosti informací
 • ISO/IEC 27017
  Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Soubor pokynů pro zabezpečení cloudového prostředí a minimalizaci potenciálního rizika bezpečnostních incidentů
 • ISO/IEC 27018
  Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Soubor postupů na ochranu osobně identifikovatelných informací (PII) ve veřejných cloudech vystupujících jako zpracovatelé PII
 • SOC Type 1 a Type 2
  Certifikáty SOC 2 Type 1 a Type 2, vydávané podle standardů a požadavků AICPA (American Institute of Certified Public Accountants), se týkají řízení a bezpečnosti informací v organizacích
 • ISO 50 001
  Systém managementu hospodaření s energií
 • PCI-DSS
  Soulad s požadavky PCI-DSS pro provozovatele datových center
 • NBÚ
  Osvědčení pro umožnění přístupu k utajované informaci do stupně utajení TAJNÉ
 • Soulad s GDPR
  Infrastruktura plně odpovídá požadavkům GDPR
 • Geografické oddělení
  Cloud provozujeme ve dvou oddělených datových centrech DC TOWER vzdálených od sebe přes 5 km.
 • Dostupnost dat i v případě havárie
  Geografické oddělení zajišťuje nezávislost částí infrastruktury a dostupnosti dat v případě katastrof.
 • Provoz speciálních aplikací
  Lze provozovat aplikace s vlastní redundancí či speciální aplikace, které vyžadují vysokou dostupnost.
 • Aktivní podpora
  Aktivní podporu poskytujeme 24 hodin denně. V češtině, e-mailem, telefonicky nebo pomocí tiketů
 • Vysoká dostupnost
  Služba je garantována SLA ve výši 99,99 %.

Podrobnější informace

CRA Business Cloud je rodina infrastrukturních cloudových prostředí.

Zahrnuje ucelené spektrum jak cloudových služeb, tak i služeb pro nakládání s daty, jako jsou zálohování dat nebo streaming. Data neopustí Českou republiku.

Ve svém cloudu provozujeme i vlastní kritické aplikace jako třeba internetové televizní vysílání HbbTV a OTT. Propojení cloudových a telekomunikačních služeb poskytuje prostor pro rozsáhlou spolupráci cloudu se systémy a s daty zákazníků. Před kyberútoky chrání Firewall a DDoS ochrana.

Navýšit, nebo i snížit výkonnost firemního IT či upravit množství a strukturu IT služeb v cloudu nevyžaduje nákladné investice ani komplikovanou instalaci nového hardwaru či softwaru. V cloudu jde o jednoduchý administrativní úkon.

Datová centra určená pro cloudové služby jsou od samého počátku navrhována a budována s ohledem na vysoký výkon, flexibilitu a bezpečnost.

Prostředí je optimalizováno pro provoz IT a zabezpečeno proti požáru, výpadkům v dodávkách elektřiny, vstupu nepovolaných osob i kybernetickým útokům. Data v cloudu se zálohují. Zálohy mohou být pro vyšší bezpečnost ukládány v různých a vzdálených lokalitách (tzv. georedundance). Tak nákladná provozní a bezpečnostní opatření si ve vlastní režii mnoho firem dovolit nemůže.

Krátkodobý i dlouhodobý pronájem fyzických serverů specializovaných na konkrétní typy úloh nabízí řešení. 

Zpracováváte denně velké množství dat, pracujete se složitou grafikou nebo s videem ve vysokém rozlišení či potřebujete provozovat specifickou aplikaci?

S CRA BareMetal as a Service získáte z cloudu na počkání přístup k vyhrazené části systému a s tím i potřebný výkon. Přesně v tu chvíli, kdy ho potřebujete. Pronájem serverů využijete především v oblasti umělé inteligence (AI)strojového učení (Machine Learning), v oblasti BigData nebo při provozování náročných či speciálních aplikací.

Jako první v České republice nabízíme svým klientům využívajícím cloudových služeb jednoduchou, postupnou a hladkou transformaci aplikací do kontejnerového prostředí. A to se zachováním prediktibility nákladů.

VMware Tanzu vám umožní vytvořit si během několik minut vlastní Kubernetes kontejnerové prostředí, naplnit je obsahem, a také propojit s vašimi aplikacemi, které provozujete v našem Business Cloudu.

Bez dalších technických, technologických, komunikačních a finančních nároků můžete rovnou vytvářet a provozovat vlastní Cloud Native aplikace nebo začít postupně a po částech přenášet svoji současnou aplikaci do moderního prostředí mikroslužeb. A to bez jakéhokoliv dopadu na její činnost.

Cloud Native je moderní přístup k návrhu, vývoji a provozu softwarových aplikací, který využívá výhody cloudových technologií a architektur, zejména kontejnerizace. Umožňuje vytvářet moderní, flexibilní a škálovatelné aplikace, které dokážou efektivně využívat cloudových technologií a architektur. Snižuje náklady na vývoj a provoz aplikací, zlepšuje jejich výkon a dostupnost.

Unikátní prostředí Kubernetes pro běh kontejnerizovaných aplikací, zastřešené VMware Tanzu, je výsledkem naší dlouhodobé spolupráce s partnerskou společností VMware a České Radiokomunikace byly jeho prvním komerčním Service Providerem v České republice. 

Cloud lze snadno propojit s dalšími našimi službami. Naši specialisté vám nejen poradí, ale i realizují většinu zákaznických řešení. Včetně těch, která se vymykají běžným požadavkům.

Je mezinárodně uznávaný standard pro hodnocení bezpečnosti informačních technologií a produktů. Tato certifikace je udělována různým IT produktům, které prošly náročným procesem hodnocení zabezpečení podle Common Criteria. Poskytuje nezávislou kontrolu a ověření bezpečnosti produktů a umožňuje zákazníkům a organizacím lépe posoudit, jakým způsobem produkt zabezpečuje jejich informace a data. Produkty VMware, které obdržely tuto certifikaci, jsou důvěryhodným, bezpečným a spolehlivým řešením pro potřeby klientů.
Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři

Kontaktujte nás

Telefon (volitelné)

Ostatní také zaujalo

Datová centra
Datová centra
Umístěním svých serverů a dalších IT zařízení do datového centra si uchováte plnou kontrolu nad svými technologiemi a získáte bezpečný prostor pro jejich provoz s vysokou dostupností.
Telco a infrastruktura
Telco a infrastruktura
Konektivita od CRA poskytuje vysoce kvalitní propojení lokalit se sítí internet s nepřetržitou dostupností. Tím je zajištěno, že služby, informace či multimediální obsah se dostanou k vašim klientům spolehlivě a včas.
Kybernetická bezpečnost
Kybernetická bezpečnost
Kybernetické hrozby jsou v dnešním digitálním světě problémem, který je třeba dlouhodobě a komplexně řešit. Díky komplexu našich bezpečnostních služeb se budete moci soustředit na váš business a klidně spát.
IoT - Internet věcí
IoT - Internet věcí
Prostřednictvím naší infrastruktury LoRaWAN můžete připojit svá zařízení, senzory, měřiče a jiné prvky přímo z terénu do vaší aplikace či systému. IoT Cloud CRA je pak ideální a univerzální platformou pro integrovaný IoT multinetwork s obrovským synergickým potenciálem.
Streamingové a OTT služby
Streamingové a OTT služby
Digitální televize a multimediální služby nejsou jen obsah. Zpracovat třeba video a doručit je příjemci tak, aby to odpovídalo soudobým požadavkům, je velice náročné. Streamovací a OTT služby Českých Radiokomunikací Media Cloud a HbbTV nabízejí pro provoz multimediálních služeb ekonomicky velmi efektivní řešení postavené na jedinečné cloudové infrastruktuře.