České Radiokomunikace

Internet věcí není jen sběr dat ze senzorů

Internet věcí není jen sběr dat ze senzorů

Internet věcí je jedním z nejrazantněji se rozvíjejících fenoménů dneška. Je jedním z hlavních pilířů 4. průmyslové revoluce či, chcete-li, průmyslu 4.0. Do značné míry podmiňuje úspěšnost automatizace, robotizace, kybernetizace a tzv. „chytrých řešení“. Co se však za poněkud mnohoznačným názvem opravdu skrývá a k čemu je dobrý?

Internet věcí

Internet věcí, známý pod zkratkou IoT (z anglického „Internet of Things“), není obecně vzato nic jiného než síť, která umožňuje nejrůznější čidlům, senzorům, strojům, zařízením, ale třeba i vozidlům, domácím spotřebičům nebo elektronice komunikovat a vyměňovat si data. Mohou tak nejenom spolupracovat, ale také poskytovat údaje o své činnosti k dalšímu zpracování a využití.

Telemetrie a internet věcí

Telemetrie, tedy odečítání hodnot a později i ovládání nejrůznějších zařízení na dálku, je obor s dlouhou historií sahající daleko před „elektrickou“ éru. I přes veškerou složitost jsou dnešní však dnešní telemetrické systémy, označované zkratkou M2M (z anglického Machine to Machine Communication), uzavřená a většinou jednoúčelová řešení, která vykonávají jen určité omezené činnosti. Mohou např. monitorovat provoz konkrétního zařízení nebo technologického bloku. Internet věcí naproti tomu umožňuje integrovat různorodá zařízení a aplikace do vzájemně harmonicky spolupracujícího celku. Telemetrie je tak pouze jednou ze základních schopností, které IoT může nabídnout.

IoT Cloud

Nesmírně důležitou součástí internetu věcí je IoT Cloud. Slouží především pro ukládání, zpracování, analýzu a další poskytování získaných dat. Právě data IoT Cloudu a aplikace, které je využívají, umožňují zařízením skutečně spolupracovat a poskytují obsluze nebo provozovateli nezbytné podklady pro další aktivity a rozhodování. Data shromážděná v IoT Cloudu může totiž k nejrůznějším účelům, včetně administrativních, účetních nebo statistických, využívat nepřeberné množství dalších aplikací. IoT Cloud tak je stěžejním prvkem při využívání IoT např. k automatizaci provozů výrobních podniků, v dopravě, v logistice nebo pro realizaci služeb chytrých měst a obcí.


 
Proč další internet, když už jeden máme?

Z jedné strany proto, že zařízení připojovaných k běžnému internetu je čím dál tím víc a jeho kapacita by brzo nemusela stačit. Z druhé pak proto, že komunikace mezi lidmi a komunikace mezi stroji se diametrálně liší. Využití běžného internetu zdaleka nemusí být pro internet věcí vhodné a efektivní.

O lidech a věcech

Komunikace mezi lidmi staví především na vysokých přenosových rychlostech, velkých objemech přenášených dat a dostupnosti sítě v místech, kde data lidé obvykle potřebují. Komunikace věcí však většinou nevyžaduje ani vysoké přenosové rychlosti, ani přenosy velkých objemů dat. Např. odečty z nejrůznějších čidel a senzorů se provádějí v relativně dlouhých časových intervalech a množství přenášených údajů zřídkakdy přesahuje stovky bytů. Obrovský naopak může být počet přenosových kanálů, neboť každé zařízení potřebuje mít svůj vlastní. Data se navíc často přenášejí i z míst člověku běžně nepřístupných, kde mnohdy nebývá ani přívod elektřiny. IoT zařízení totiž mohou být opravdu kdekoliv: na vrcholcích hor, uprostřed lesů, na polích, na dálnicích a silnicích, uprostřed městské zástavby, ve výrobních halách a technologických celcích, na parkovištích, ale mohou třeba měřit i množství odpadků v popelnicích. Důležité je pak pokrytí území IoT sítí, spolehlivost koncových zařízení, a v neposlední řadě možnost jejich dlouhodobého napájení z baterií.

LoRa není jen papoušek

Pro IoT sítě se využívá skutečně mnoho různých technologií. Každá z nich má trochu jiné vlastnosti, přednosti i nevýhody. K nejpoužívanějším v České republice patří Sigfox, Narrow Band IoT a LoRaWAN. Sigfox je proprietární rádiová technologie, která vyžaduje, aby každé zařízení zapojené do sítě bylo vybaveno speciálním komunikačním čipem Sigfox. Úzkopásmová síť Narrow Band IoT zase využívá části kapacity stávající mobilní LTE sítě, a rozvíjejí ji tudíž zejména mobilní operátoři. Každé IoT zařízení zde musí být vybaveno speciální datovou SIM kartou. Rádiová síť LoRaWAN (Long Range WAN) je otevřený IoT standard, za jehož rozvojem stojí konsorcium firem s názvem LoRaWAN Alliance. Jejím členem jsou i České Radiokomunikace. V současnosti je LoRaWAN považována za nejperspektivnější a nejrychleji se rozvíjející IoT technologii. Podrobněji se s jednotlivými technologiemi můžete seznámit ve článku "LoRaWAN, Sigfox nebo NB-IoT? Srovnání 3 významných typů IoT sítí".

LoRaWAN od CRA

V České republice spravují a rozvíjejí celonárodní IoT síť LoRaWAN právě České Radiokomunikace. Díky vlastní infrastruktuře umístěné v České republice poskrývá síť prakticky celé území celé republiky a zajišťuje spolehlivou a bezpečnou obousměrnou datovou komunikaci mezi zařízeními a aplikacemi rychlostí až 10 kb/s. Vysoká kapacita sítě neomezuje počet připojených IoT zařízení. Obousměrná komunikace umožňuje data ze zařízení nejenom přenášet, ale také do zařízení odesílat, a tak je např. ovládat nebo aktualizovat jejich software. Díky nízké spotřebě dokážou baterie udržet zařízení v provozu až 10 let. Každé zařízení připojované do sítě navíc musí mít certifikaci CRA, což výrazně zvyšuje celkovou bezpečnost řešení. Pro realizaci služeb IoT Cloudu jsou k dispozici cloudové služby CRA Business Cloud. Služba nevyžaduje připojení k internetu, její cena se odvíjí od počtu zařízení připojených do sítě a množství přenesených dat. Pro vyzkoušení IoT zařízení je navíc k dispozici balíček „Na zkoušku“. Optimální řešení navrhnou a realizují na zákazníkům na míru specialisté CRA.

Více také na stránkách www.cra.cz/cra-iot-internet-veci

 Zdroj: www.avsystem.com/blog/iot-and-m2m-what-is-the-difference