Naše poslání

Jsme poskytovatelem unikátní televizní, rozhlasové a internetové infrastruktury, která umožňuje našim zákazníkům kvalitně doručovat mediální obsah.

Převádíme technologické trendy do inovativních mediálních, telekomunikačních a IT infrastrukturních služeb, které našim zákazníkům přinášejí hodnotu.

Mezinárodní zázemí

100% vlastníkem akcií Českých Radiokomunikací je společnost Cordiant Digital Infrastructure Limited, jež investuje především do základní infrastruktury digitální ekonomiky – datových center, fibreoptických sítí a vysílacích a telekomunikačních věží ve Velké Británii, Evropě a Severní Americe

Naše hodnoty

Orientace na zákazníka

Spokojenost zákazníka je prioritou pro každého z nás. Je naší snahou přinášet zákazníkům očekávanou hodnotu a budovat s nimi silné a dlouhodobé vztahy.

Zodpovědnost a profesionalita

Jsme zodpovědní za své výsledky, jednání a vystupování, jako jednotlivci i jako tým. Každou činnost vykonáváme odborně, pečlivě a odpovědně, s důrazem na maximální efektivitu. Pracujeme naplno a je-li třeba, jsme vždy připraveni udělat krok navíc, abychom zaručili excelentní výsledek.

Integrita

Každý z nás je ve svém jednání vázán základními etickými a morálními principy, čestností a dodržováním interních pravidel firmy. Podporujeme otevřenou a přímou komunikaci.

Zapálení

Hledáme způsoby, jak věci řešit rychleji, kvalitněji a chytřeji. Prosazujeme nové nápady, myšlenky a názory, které nás posunou dál.

Týmový duch

Každý z nás zastává ve firmě konkrétní roli, ale všichni usilujeme o stejný cíl. Vzájemně se doplňujeme a uvědomujeme si, že cíle dosáhneme, pouze budeme-li fungovat společně jako jeden tým.

Management společnosti CRA

Vít Vážan
Vít Vážan

Vít Vážan

GENERÁLNÍ ŘEDITEL (CEO)

S NÁMI OD 2014

Více

Vít Vážan je generálním ředitelem od dubna 2019, předtím zastával post finančního ředitele. Do naší společnosti přišel s řadou zkušeností ze světa médií. Ve společnosti CET 21 spol. s r.o. (skupina NOVA) pracoval na nejrůznějších pozicích v oblasti financí, od konce roku 2009 byl finančním ředitelem a v roce 2014 zastával funkci výkonného ředitele. Předtím pracoval ve společnostech Vodafone a PwC. Vít Vážan je absolventem Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě.

Miloš Mastník
Miloš Mastník

Miloš Mastník

OBCHODNÍ ŘEDITEL (CCO)

S NÁMI OD 2016

Více

Miloš Mastník zastává pozici obchodního ředitele od října 2016. Jeho úkolem je řízení obchodních aktivit, včetně produktového managementu, podpory prodeje a zákaznických řešení, a také vedení marketingu a péče o zákazníky. Má dlouholetou zkušenost z oblasti telekomunikací, kde působí od roku 2000. Začínal ve společnosti Český Telecom, řadu let zastával vedoucí pozice v GTS Czech a GTS Central Europe. Dva roky pracoval jako ředitel pro firemní marketing v T-Mobile ČR a poslední dva roky byl ředitelem pro obchod a marketing v ČD-Telematika. Vystudoval VŠE v Praze, kde v současné době i přednáší a získal titul MBA na University of Pittsburgh.

Michal Omelka
Michal Omelka

Michal Omelka

FINANČNÍ ŘEDITEL (CFO)

S NÁMI OD 2014

Více

Michal Omelka zastává pozici finančního ředitele od dubna 2019. V Českých Radiokomunikacích pracuje již od roku 2014. Během svého působení měl na starosti oddělení finančního plánování a controllingu. Před příchodem do CRA pracoval v manažerských funkcích ve společnostech Orco Property Group či Bosch Group. Michal Omelka vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze.

Pavel Kos
Pavel Kos

Pavel Kos

TECHNICKÝ ŘEDITEL (CTO)

S NÁMI OD 2015

Více

Pavel Kos je velmi zkušený manažer, který posílil České Radiokomunikace v květnu 2015. Předtím působil 14 let na manažerských pozicích v rámci společnosti Vodafone, z toho pět let právě jako CTO. V Českých Radiokomunikacích má na starosti především přípravu síťové infrastruktury a technologií k přechodu na nový vysílací formát DVB-T2, rozvoj digitálního rozhlasu, podporu technologií pro LTE zařízení mobilních operátorů a v neposlední řadě se také podílí na technickém rozvoji OTT a HbbTV aplikací a řízení provozu datových center a cloudových služeb Českých Radiokomunikací. Je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy oboru Informatika-softwarové inženýrství.

Marcel Procházka
Marcel Procházka

Marcel Procházka

ŘEDITEL PRÁVNÍHO A REGULATORNÍHO ÚTVARU

S NÁMI OD 2007

Více

Marcel Procházka patří mezi velmi zkušené členy týmu Českých Radiokomunikací. Od roku 2014 je ředitelem regulace a od roku 2020 vede také právní tým, před tím byl zodpovědný za rozvoj služeb a podnikání. Vedle právních a regulatorních záležitostí se podílí na rozvoji nových technologií a služeb v oblasti televizního vysílání a OTT a také digitalizaci rozhlasového vysílání DAB+. Své profesní zkušenosti v oblastech telekomunikací, ICT a médií získal během svého působení v manažerských pozicích v mezinárodních společnostech. V minulosti pracoval například pro společnosti Kabel Plus/UPC a Karneval Media, kde zastával pozici technického ředitele a následně ředitele pro rozvoj služeb a podnikání.

Hana Caltová
Hana Caltová

Hana Caltová

PERSONÁLNÍ ŘEDITELKA (CPO)

S NÁMI OD 2021

Více

Všestranné zkušenosti v práci s lidmi získávala Hana Caltová v průběhu dlouholetého působení v mezinárodním obchodě, kdy měla příležitost rozvíjet obchodní týmy v Evropě a Asii. HR chápe jako zkratku pro human relations a v roli personální ředitelky působila ve společnostech U& Sluno a Kofola ČeskoSlovensko. O lidské vztahy v CRA pečuje od června 2021. Jejím cílem je rozvíjet tyto vztahy na evropské úrovni, a to s respektem k tomu, co vybudovali její předchůdci, s odkazem k tradičním lidským hodnotám i současným trendům tak, aby se stávaly významným přínosem k plnění snů a plánů týmu CRA. V rámci programu BeEager aneb Co tě ve škole nenaučí se věnovala kariérnímu mentoringu studentů a absolventů VŠ. Působí jako mentorka v programech Minerva 21, Equilibrium při Britské obchodní komoře a v komunitě #suHR. Absolvovala studium MBA in Executive Leadership a na své cestě se drží afrického přísloví: Chceš-li jít rychle, jdi sám. Chceš-li dojít daleko, pojďme společně.