Wood & Company

CRA Business Cloud ve službách investičního bankovnictví

Jak a proč přesouvá nezávislá investiční banka svou infrastrukturu z veřejného
cloudu do nového privátního cloudu CRA Business Cloud Private.


 
Vladimír Vojtíšek

„IT infrastrukturu pro svoje služby provozujeme ve veřejném cloudu CRA již přes čtyři roky,“ říká Vladimír Vojtíšek, CIO společnosti WOOD & Company. „CRA nám na míru připravily technicky vyspělé řešení, které nás zbavilo jak starostí s údržbou a správou infrastruktury, tak i se škálováním. S růstem společnosti a s její expanzí do dalších regionů však sdílené prostředí veřejného cloudu začalo narážet na svoje limity, a to především z hlediska možnosti optimálně skloubit provozování většího počtu různorodých aplikací.“

Vladimír Vojtíšek, CIO, WOOD & Company Financial Services

Klíčové jsou dostupnost a bezpečnost

Celosvětové finanční služby, významný podíl na burzovním obchodování či zajištění přímého přístupu investorů na burzy klade na dostupnost všech elektronických služeb extrémně vysoké požadavky. I nepatrné zpoždění transakce, nemluvě o nemožnosti ji uskutečnit, může totiž prostředky investované klienty nenapravitelně poškodit. Ochrana osobních údajů a klientských dat, legislativní a regulatorní opatření vyžadují zase nejvyšší možnou míru zabezpečení služeb.

Výkon podle potřeby

Zájem o investování raketově roste a s ním rostou také nároky na kapacitu a výkonnost infrastruktury, na níž se služby poskytují. Právě cloudové řešení umožňuje jednoduše a operativně navyšovat výkon a paměťovou kapacitu serverů bez nutnosti nakupovat a složitě instalovat další a další servery a zařízení. Speciálně navržený cloudový portál umožňuje operativně a smysluplně hospodařit s výpočetními zdroji.

Z veřejného do privátního cloudu

Cloud Ikona

Sdílení s dalšími klienty, stále obtížnější dosahování požadované dostupnosti a mikroodstávky způsobované např. údržbou byly pro WOOD & Company hlavním důvodem k rozhodnutí přesunout svoji infrastrukturu z CRA Business Cloud Public do nového, spolehlivějšího a ještě bezpečnějšího prostředí. V úvahu přicházelo buď ekonomicky a provozně velice nákladné pořízení či pronájem dvou vlastních geograficky oddělených datových center, nebo využití mnohem efektivnějších služeb privátního cloudu CRA Business Cloud Private.

Vladimír Vojtíšek

„Naše spolupráce s Českými Radiokomunikacemi je velice rozsáhlá. Kromě cloudu využíváme jejich datové a telefonní linky, máme pronajaté servery pro některé speciální služby a pro naše dceřiné firmy už využíváme i privátní cloud,“ pokračuje Vladimír Vojtíšek a dodává, „zkušenosti z dlouholeté spolupráce, spolehlivost služeb, výborná komunikace s techniky, jejich vysoká erudice a dostatek poskytovaných informací, to byly hlavní důvody, proč jsme se rozhodli využít služeb CRA znovu.“

Vladimír Vojtíšek, CIO, WOOD & Company Financial Services

Extrémně dostupná infrastruktura

V úzké spolupráci specialistů CRA a WOOD & Company vzniklo unikátní, technicky vyspělé a vysoce moderní řešení, postavené na nejmodernější generaci procesorů. Provoz je naplánován na dobu pěti let a počítá i s dalším růstem společnosti a rozšiřováním její IT infrastruktury.

Schema

Privátní cloudová služba, která navazuje na propojení MPLS VPN a datová úložiště NAS, je realizována ve dvou geograficky nezávislých lokalitách datových center CRADC TOWER Žižkov a DC TOWER Strahov. S cílem dosáhnout extrémní dostupnosti cloudových služeb jsou obě lokality naprosto identické jak po síťové, tak i po serverové stránce. Vzájemná replikace probíhá v režimu Active-Active.

Prostředí je koncipované s ohledem na maximální flexibilitu dynamického přerozdělování prostředků zákazníkem prostřednictvím cloudového portálu. CRA tak mohou garantovat jak plnou dostupnost i za souhry velmi nepravděpodobných okolností, tak i možnost rychle a pružně upravovat výkonnost infrastruktury.

Ikona Cloud

O službě CRA Business Cloud

CRA Business Cloud patří k největším cloudovým službám v České republice zaměřeným na poskytování IT Infrastruktury. Poskytuje výpočetní výkon a datová úložiště podle potřeby klienta. Je založena na virtualizační technologii VMware a procesorové architektuře x86. Přístup ke službě se uskutečňuje přes internet prostřednictvím VPN či některé ze síťových služeb poskytovatele.Více o technickém řešení služby

V rámci vytvořeného virtuálního datového centra je možné vytvářet, spouštět, propojovat, zastavovat či mazat virtuální stroje a měnit jejich nastavení. Ovládání a konfiguraci prostředí zákazník provádí sám pomocí online portálu. O přesun aplikací a dat do cloudu se postarají specialisté CRA. Přechod do cloudu lze bez velkých počátečních nákladů využít např. k vylepšení nebo modernizaci firemní IT infrastruktury.

Služby, díky kterým jsme si získali společnost Wood & Co.

CRA Business Cloud

Největší cloud v ČR zaměřený na poskytování IT infrastruktury

 • Zajistí opravdu vysoký výpočetní výkon
 • Zbaví vás starostí o HW
 • Sníží náklady
 • Umožní mít IT pod dohledem 24 hodin denně
Více o CRA Business Cloud

CRA Datové centrum DC TOWER

Bezpečné místo pro vaše servery, data a technologie

 • Bez výpadku od roku 1992
 • Umožňuje provádět servis za provozu
 • Podpora 24 hodin denně
 • Obsluhuje ho certifikovaný personál
Více o datovém centru DC TOWER

CRA Transportní služby

Spolehlivé telekomunikační propojení vzdálených lokalit přes naši páteřní síť

 • Maximální ochrana dat
 • Rychlost v řádech stovek až tisíců Mbit/s
 • Podpora 24 hodin denně
Více o CRA Transportních službách

Svěřte se do rukou
opravdových odborníků

České Radiokomunikace, na trhu pod značkou CRA, patří do trojice největších českých poskytovatelů IT služeb. Moderní datová centra jsou vybudována s mimořádným důrazem na dostupnost a bezpečnost. Jako jediná v České republice jsou certifikována podle ANSI-TIA942 a jsou součástí kritické infrastruktury státu. CRA disponují všemi nezbytnými certifikacemi bezpečnosti a jakosti, jako jsou ISO 27001:2013, 9001:2008, ISO/IEC 20000-1:2011 či ISO 14001:2004, a osvědčením NBÚ pro stupeň utajení „tajné“. Jsou rovněž součástí bezpečnostního projektu Fenix pro zajištění dostupnosti internetové infrastruktury. Za posledních 30 let provozu nebyl v žádné z lokalit zaznamenán úplný nebo kritický výpadek služeb.

Kdo jsou WOOD & Company Financial Services, a.s.?

WOOD & Company Financial Services, a.s., je vedoucí nezávislá investiční banka zaměřená na trhy střední a východní Evropy. Již od roku 1991 je přední českou investiční skupinou a největším obchodníkem na pražské burze s přístupem na více než 25 světových trhů a s pobočkami v pěti evropských metropolích. O peníze se stará především mezinárodním institucím, nově však i tisícům jednotlivců v České republice. Jako první v regionu zavedla jednu nejlepších platforem elektronického investičního bankovnictví. Ta běží na službách Českých Radiokomunikací (CRA).

WOOD & Company Logo

Rádi vám řekneme více osobně

Nechte nám na sebe kontakt.

Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři

Znění souhlasu

Odesláním tohoto formuláře dobrovolně souhlasím s tím, aby uvedené osobní údaje zpracovávala společnost České Radiokomunikace a.s., IČO 24738875, výhradně pro účely zasílání nabídek na služby a produkty společnosti. Souhlas uděluji na dobu 5-ti let. Udělený souhlas je možné kdykoliv odvolat.

Máte právo na přístup ke všem svým osobním údajům, případně na jejich opravu a aktualizaci, pokud se u Vás něco změní. Také můžete požadovat omezení zpracování nebo výmaz Vašich osobních údajů. Bližší informace o zpracování osobních údajů ve společnosti naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů pro zákazníky a uživatele služeb společnosti České Radiokomunikace a.s. na našich internetových stránkách: https://www.cra.cz/dokumenty-ke-stazeni

Pokud chcete některé ze svých práv uplatnit nebo odvolat svůj souhlas, použijte náš webový formulář.