České Radiokomunikace

Cloud firmám umožňuje se rychle a účinně přizpůsobovat požadavkům trhu

Cloud firmám umožňuje se rychle a účinně přizpůsobovat požadavkům trhu
Důležitým předpokladem úspěšnosti firmy je umět se soustředit na svůj byznys či služby a nikoli věnovat se aktivitám, které přímo nespadají do náplně její činnosti. To platí i o provozu firemního IT.

Důležitým předpokladem úspěšnosti firmy je umět se soustředit na svůj byznys či služby a nikoli věnovat se aktivitám, které přímo nespadají do náplně její činnosti. To platí i o provozu firemního IT.

Bez digitalizace to nepůjde

Úloha technologií, zejména informačních, jak ve společnosti, tak i v podnikání extrémně roste. Technologie principiálně mění charakter ekonomiky. Jsou motorem zvyšování produktivity i snižování cen výrobků a služeb. Přetvářejí pracovní návyky a postupy, zásadním způsobem zasahují do komunikace nejen mezi lidmi, ale i s podniky, s prodejci, s úřady a s organizacemi. Zásadně mění obchodní modely, stírají hranice mezi výrobcem, prodejcem či poskytovatelem služeb a klientem nebo zákazníkem. A v neposlední řadě umožňují se rychleji a účinněji přizpůsobovat nečekaným a nenadálým změnám. Kdo nevěří, nejspíš spláče nad výdělkem.

Výdaje, starosti a trápení

Provozovat IT ve vlastní režii a vlastními silami je složité a nákladné. IT zařízení jsou stále sofistikovanější a komplikovanější. Potřebují specificky vybavené prostory a nároky na jejich konfiguraci, správu a údržbu vyžadují vzdělané a zkušené odborníky. Stanovit nebo alespoň odhadnout, jaké vlastnosti by firemní IT mělo z dlouhodobého hlediska mít, je v současném rychle se měnícím ekonomickém i technologickém prostředí obtížné. Draze pořízené technologie, které nezřídka přestanou vyhovovat už zanedlouho po uvedení do provozu, se pro vedení firmy stávají předmětem vyostřených diskusí, zdrojem nevraživostí, trápení a mnohdy i černou můrou. I zdánlivě banální úpravy, např. zajištění možnosti práce z domova, mohou doprovázet výrazné výdaje na hardware, software a zejména zabezpečení. Dopady na hospodaření firmy jsou nabíledni.

Bezpečnost není vůbec zadarmo

O reálné existenci kybernetické kriminality v současném propojeném a informačně globalizovaném světě snad už nikdo nepochybuje. Jen podle údajů policie počet nahlášených kybernetických kriminálních činů v České republice vzrostl mezi léty 2011 až 2019 skoro šestkrát. 70 % z nich tvořilo podvodné jednání, hacking, kybernetické vydírání a další podobné nekalé aktivity. Zajistit bezpečnost firemního IT je přitom velice komplikovaná záležitost, a to nejen z hlediska nákladů na pořízení a implementaci nezbytných bezpečnostních opatření. Kybernetická kriminalita se neustále vyvíjí a zajištění IT bezpečnosti tak vyžaduje nové a nové výdaje. Zdaleka ne každá ze středních či malých firem si takové permanentní výlohy může dovolit.

IT je prostředek, nikoli cíl

Pro drtivou většinu firem, podniků, organizací nebo úřadů není IT ani předmětem, ani cílem podnikání, nýbrž jen jedním z výrobních faktorů. Existuje navíc jen málo pádných důvodů, proč si držet IT doma ve firmě. Mnohem snazší, schůdnější a v případě většiny firem i levnější je nakupovat IT jako službu.

Firemní IT patří do cloudu

Cloud nebo přesněji cloudové služby nejsou ve své podstatě nic jiného než forma outsourcingu IT. Firma břemeno svých starostí o IT infrastrukturu nebo její část přenese na bedra poskytovatele a platí mu za její provoz. Získá tak kvalitní, spolehlivé, zaručené, flexibilní a bezpečné firemní IT. Vedení se zbaví starostí, uvolní si ruce i finance a sníží náklady jak na IT, tak i na jeho administrativu.

CRA Business Cloud

CRA Business Cloud je rodina infrastrukturních cloudových prostředí provozovaných v datových centrech CRA. Zahrnuje ucelené spektrum jak cloudových služeb, tak i služeb pro nakládání s daty, jako jsou zálohování nebo streaming. Ve svém cloudu provozují CRA i vlastní kritické aplikace včetně internetového televizního vysílání HbbTV a OTT. Home office už pro firmy nebude problém. Propojení cloudových a telekomunikačních služeb poskytuje prostor pro rozsáhlou spolupráci cloudu se systémy a s daty zákazníků. Před kyberútoky chrání Firewall a DDoS ochrana. Misi CRA Cloudu „Z těch největších jsme nejflexibilnější“ plní specialisté CRA beze zbytku. Dokážou realizovat prakticky jakákoliv zákaznická řešení včetně těch, která se výrazně vymykají běžným požadavkům.

Svěřte se do rukou opravdových odborníků

České Radiokomunikace, na trhu pod značkou CRA, patří do trojice největších českých poskytovatelů IT služeb. Moderní datová centra CRA jsou vybudována s mimořádným důrazem na dostupnost a bezpečnost. Jako jediná v České republice jsou certifikována podle ANSI-TIA 942 a jsou součástí kritické infrastruktury státu. CRA disponují všemi nezbytnými certifikacemi bezpečnosti a jakosti, jako jsou ISO 27001:2013, 9001:2008, ISO/IEC 20000-1:2011 či ISO 14001:2004, a osvědčením NBÚ pro stupeň utajení „tajné“. Jsou rovněž součástí bezpečnostního projektu Fenix pro zajištění dostupnosti internetové infrastruktury. Za posledních 30 let provozu nebyl v žádné z lokalit zaznamenán úplný nebo kritický výpadek služeb.