České Radiokomunikace

Pronájem prostor na vysílacích věžích pro zařízení a technologie

Infrastruktura vysílacích věží zajistí pokrytí signálem kdekoliv v České republice

Telehousing poskytuje možnost umístit vaše technologie na více než 640 telekomunikačních věží rozprostřených po České republice.

Lepší pokrytí signálem pro vaše zákazníky

Vysílací věže na více než 640 místech
Vysílací věže na více než 640 místech
Vaše vysílací zařízení vykryje signálem kterékoliv území v ČR.
Připojení do páteřní sítě
Připojení do páteřní sítě
Vysílací věže jsou propojeny do naší páteřní datové sítě i do NIX.
Úspora nákladů i administrativy
Úspora nákladů i administrativy
Vyhnete se nákladům na stavbu nových telekomunikačních věží i starostem se získáváním příslušných povolení.
Věže i v místech, už nelze stavět
Věže i v místech, už nelze stavět
Díky nám pokryjete i oblasti, kde dnes platí omezení výstavby, např. v chráněných krajinných oblastech.

Technologie a umístění

V rámci vysílací věže
Technologie a umístění
 • Antény a zařízení ovlivňující statiku věže
V objektu v blízkosti věže
Technologie a umístění
 • Zařízení a technologie spojené s provozem

Proč vysílat z našich věží?

 • Unikátní portfolio věžové infrastruktury
  Využijte hustou síť vysílacích věží v České republice. Věže máme i na méně přístupných místech, v chráněných krajinných oblastech či v místech s omezenou výstavbou.
 • Máme plné energetické zabezpečení
  Všechny věže jsou připojeny k elektrické síti, na větších věžích navíc máme záložní baterie a dieselagregáty.
 • Výrazně snížíte investice
  Služby, které pro vás provozujeme, můžeme i zainvestovat.
 • Nabídneme správu a servis
  Služby telehousingu pro vás můžeme servisovat a dohlížet.

Disponujeme nezbytnými certifikacemi a bezpečnost je u nás na první místě

 • Osvědčení NBÚ
  Máme platné osvědčení Národního bezpečnostního úřadu pro seznamování se s utajovanými informacemi.
 • Fyzická a kybernetická bezpečnost
  Máme nekompromisní požadavky na zajištění jak fyzické, tak kybernetické bezpečnosti u poskytovaných služeb.
 • Prověřené technologie
  Pro zajištění služeb i kybernetické bezpečnosti používáme a nabízíme jen prověřené a osvědčené technologie
 • ANSI-TIA942
  Technologie provozujeme v datovém centru DC TOWER s certifikací ANSI-TIA942
 • Common Criteria Certification for Information Technology (IT) Security
  Certifikace na úrovni CC ALE 4+
 • ISO 9001
  Systémy managementu kvality
 • ISO 14001
  Systémy environmentálního managementu
 • ISO/IEC 15408
  Mezinárodní standard pro certifikaci počítačové bezpečnosti
 • ISO 19011
  Norma pro certifikaci interních auditorů
 • ISO/IEC 20 000-1
  Informační technologie – požadavky na systém managementu služeb
 • ISO/IEC 27001
  Systémy řízení bezpečnosti informací
 • ISO/IEC 27017
  Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Soubor pokynů pro zabezpečení cloudového prostředí a minimalizaci potenciálního rizika bezpečnostních incidentů
 • ISO/IEC 27018
  Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Soubor postupů na ochranu osobně identifikovatelných informací (PII) ve veřejných cloudech vystupujících jako zpracovatelé PII
 • SOC Type 1 a Type 2
  Certifikáty SOC 2 Type 1 a Type 2, vydávané podle standardů a požadavků AICPA (American Institute of Certified Public Accountants), se týkají řízení a bezpečnosti informací v organizacích
 • ISO 50 001
  Systém managementu hospodaření s energií
 • PCI-DDS
  Soulad s požadavky PCI-DDS pro provozovatele datových center
 • NÚKIB
  Certifikace o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • NBÚ
  Osvědčení pro umožnění přístupu k utajované informaci do stupně utajení TAJNÉ
 • Soulad s GDPR
  Infrastruktura plně odpovídá požadavkům GDPR

Podrobnější informace

Telehousing označuje možnost umístit vaše zařízení a technologie na naše telekomunikační věže.

V současné době vlastníme přes 640 věží, které se původně využívaly především pro analogové televizní vysílání. Po přechodu z analogového vysílání na digitální přestala většina věží účelu televizního vysílání sloužit. Dnes naše věže využíváme hlavně pro vlastní telekomunikační služby a současně nabízíme jejich využití vám.

Při výběru antény je potřeba brát v úvahu její typ, výšku samotné antény a výšku, ve které bude umístěna na vysílací věži. Typ a velikost antény totiž může ovlivňovat možnosti jejího umístění na našem objektu.

Všechny naše věže jsou na plném energetickém připojení. Nejenom k elektrické síti, ale na velkých věžích jsou záložní baterie a dieselagregáty. Budete-li potřebovat, můžeme záložní zdroje umístit i na věžích, které jimi nejsou vybaveny. Nikdy se nemůže stát, že by došlo k výpadku elektrické energie.

Služby, které pro vás provozujeme, můžeme zainvestovat, servisovat a zařadit do našich dohledových systémů. Samozřejmě si je můžete rovněž napojit do vlastních dohledových systémů a spravovat sami.

Podle možností konkrétního objektu můžete využívat výtah, osvětlení, vytápění, klimatizaci, zabezpečený přístup, ostrahu, požární ochranu nebo třeba úklid.
Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři

Kontaktujte nás

Telefon (volitelné)

Ostatní také zaujalo

Datová centra
Datová centra
Umístěním svých serverů a dalších IT zařízení do datového centra si uchováte plnou kontrolu nad svými technologiemi a získáte bezpečný prostor pro jejich provoz s vysokou dostupností.
Cloud
Cloud
Moderní a bezpečné řešení firemní IT infrastruktury. Cloudové řešení CRA umožňuje využívat neomezené množství výpočetního výkonu, při zajištění vysoké dostupnosti. To vše bez nutnosti investice do vlastního hardwaru.
Kybernetická bezpečnost
Kybernetická bezpečnost
Kybernetické hrozby jsou v dnešním digitálním světě problémem, který je třeba dlouhodobě a komplexně řešit. Díky komplexu našich bezpečnostních služeb se budete moci soustředit na váš business a klidně spát.
IoT - Internet věcí
IoT - Internet věcí
Prostřednictvím naší infrastruktury LoRaWAN můžete připojit svá zařízení, senzory, měřiče a jiné prvky přímo z terénu do vaší aplikace či systému. IoT Cloud CRA je pak ideální a univerzální platformou pro integrovaný IoT multinetwork s obrovským synergickým potenciálem.
Streamingové a OTT služby
Streamingové a OTT služby
Digitální televize a multimediální služby nejsou jen obsah. Zpracovat třeba video a doručit je příjemci tak, aby to odpovídalo soudobým požadavkům, je velice náročné. Streamovací a OTT služby Českých Radiokomunikací Media Cloud a HbbTV nabízejí pro provoz multimediálních služeb ekonomicky velmi efektivní řešení postavené na jedinečné cloudové infrastruktuře.