České Radiokomunikace

Vyšší výkon a kapacita Business Cloudu

Vyšší výkon a kapacita Business Cloudu
Navýšili jsme výkon cloudových úložišť až 50 krát a zvýšili kapacitu na 3000 PB. Nové řešení přináší také značné úspory energie a prostoru. Díky přechodu části úložišť na AllFlash (SSD) diskové systémy jsme navýšili výkon cloudových úložišť až 50 krát. S vylepšením se rovněž zvýšila kapacita z 2500 PB na 3000 PB. Nové řešení přináší také značné úspory energie a prostoru. Do upgradu cloudu investujeme dalších 15 mil. Kč.

AllFlash diskový prostor jsme se rozhodli vyhradit pro business critical systémy, které vyžadují neustálou dostupnost a rychlou odezvu, případně vyžadují speciální synchronizaci dat mezi lokalitami. Data budou podle typu rozdělena do úložišť SSD a SAS (resp. NL-SAS). Služba CRA Business Cloud Vám nabízí výpočetní výkon a úložiště, tedy infrastrukturu jako službu (IaaS – Infrastructure as a Service) přesně podle Vašich aktuálních potřeb a díky architektuře a řešení postaveném ve dvou vzdálených datových centrech i s garantovanou dostupností 99,99 %.

Předmětem vylepšení se stávají současné diskové systémy EMC VNX, které jsou nahrazovány technologií EMC Unity. Tyto systémy nasazujeme na obě ze svých cloudových lokalit, což zajistí kontinuitu synchronizačních služeb a vysokou dostupnost celého řešení. Přibližně polovina z pořizované kapacity je tvořena SSD disky, které plánujeme pro pokrytí současně nejprodávanějšího produkčního uložiště.

Nové technologie vedou nejen k úspoře místa pro datová úložiště, ale přináší i významné úspory elektrické energie – ze současné spotřeby 12 kW klesne na 3 kW.

Pravidelně investujeme do svých cloudových služeb pro firmy a s tím spojených rekonstrukcí datových center (hlavně datové centrum DC TOWER na pražském Žižkově). Kromě navýšení kapacity při přestavbách klademe důraz především na další vylepšování bezpečnostních opatření v podobě biometrických prvků a rovněž i na postupné budování privátních sálů v prostorách našich dalších vysílačů. V lednu 2018 spustíme komerční provoz našeho regionálního datového centra v Pardubicích a postupně chceme vybudovat regionální datové centrum v každém kraji.

Zdroj: https://www.cra.cz/navysujeme-vykon-a-kapacitu-business-cloudu