České Radiokomunikace

Datové služby CRA optikou COVID-19

Datové služby CRA optikou COVID-19
Koronavirová pandemie a razantní vládní opatření letošního jara na několik týdnů doslova uvěznily miliony Čechů v jejich domovech. Lidé nejčastěji trávili čas sledováním televize, online videí, komunikací na sociálních sítích nebo hraním videoher. Mnozí z domova i pracovali. Jaké problémy přinesly nečekané nároky na datové přenosy a jak jsme se s nimi vyrovnali?

Více televize, více přenášených dat

Zvýšený zájem o videoobsah a televizi v době koronakrize zákonitě vedl k výraznému nárůstu množství přenášených dat po internetu, tím došlo i zatížení sítí doručujících obsah v rámci internetu, takzvaných Content Delivery Network (CDN). K výraznému nárůstu datových toků oproti běžnému stavu, došlo především v rámci dne, a to až o 25%. Ještě dnes, kdy už se provoz vrací k normálu, zůstává dopolední úroveň přenesených dat nad běžným průměrem. Internetové a CDN služby tuto zátěž vydržely, a to i přes okolnost, že se v době pandemie zvýšil počet útoků DDoS, jejichž cílem je obrovským datovým tokem znemožnit poskytování služeb, skoro o polovinu. Zajistit v takto mimořádných situacích doručení obsahu divákům kvalitně a bez problémů znamená dokázat podle okamžité potřeby operativně navyšovat schopnost přenášet zvyšující se množství přenášených dat, odolávat nárazovým požadavkům i prudkým výkyvům datového provozu.

Flexibilní, robustní a bezpečná přenosová infrastruktura

České Radiokomunikace (CRA) jsou v České republice jedničkou v terestrickém televizním vysílání a jedním z vedoucích poskytovatelů cloudových služeb pro střední a velké společnosti. CRA nabízí specifické řešení pro média, prostřednictvím tzv. OTT (cloudové služby pro poskytovatele obsahu). OTT poskytují například televizním skupinám Prima, Nova nebo vydavatelství MAFRA, tedy vysíláním jako jsou např. iPrima, Nova Plus a dalším. CRA se v poskytování služeb opírají především o vlastní infrastrukturu, na které provozují i vlastní aplikace jako třeba HbbTV, pro interaktivitu lineárního televizního vysílání nebo již zmíněné OTT. 
Důležitým aspektem je těchto služeb, je schopnost poskytovatele ochránit architekturu před kyberútoky. CRA chrání svojí a potažmo zákaznickou infrastrukturu sadou bezpečnostních opatření. Jedná se nejen o firewally nové generace a pokročilou DDoS ochranu, ale také o specifické ochrany webů a samozřejmě procesní zajištění.
CRA jsou rovněž velkoobchodním dodavatelem datových služeb pro poskytovatele internetu, kteří je využívají ve svých službách domácnostem a firmám. I zde poptávka po službách výrazně vzrostla. Díky preciznímu plánování přenosových kapacit a robustní topologii sítě se bez problémů podařilo všechny požadavky zákazníků na navýšení přenosových kapacit uspokojit.
„Málokdo předpokládal tak zásadní změny fungování celé lidské společnosti, a to globálně. My jsme si ale potvrdili, že máme vynikající tým zaměstnanců, který dokáže perfektně zvládnout a vyřešit všechny nečekané události. Stejně tak máme velmi robustní a kvalitní telekomunikační infrastrukturu, která nám umožňuje odolat i nárazovému náporu uživatelů v mimořádných situacích. Naši zákazníci se mohou spolehnout, že jejich klientům bude obsah doručen kvalitně a bez problémů, bez ohledu na jejich počet,“ popsal situaci Miloš Mastník, obchodní ředitel CRA.

Spolehlivé doručení mediálního obsahu

CRA provozují také unikátní službu CRA Media Cloud, která umožňuje pořizovat, zpracovávat, ukládat a doručovat video do libovolného zařízení, od mobilu až po televizní přijímač, aniž by klient musel investovat do vlastních technologií. I zde pro zpracování videoobsahu CRA využívají jak vlastní infrastrukturu, tak vlastní CDN síť. Robustní a zároveň škálovatelné řešení zvládá v jediném okamžiku obrovské datové toky a poskytuje bezproblémové doručení požadovaného obsahu ke koncovému uživateli v zadané kvalitě a s vysokou odolností proti možným napadením z venčí.

Na vavřínech se neusíná

CRA působí na trhu již bezmála 60 let. Pro poskytování telekomunikačních a datových služeb využívají vlastní síť, která mimo jiné doručuje televizní signál milionům domácností v celé republice. Do jejího rozvoje dlouhodobě investují. K lídrům v České republice patří i v oblasti služeb datových center a poskytování veřejných cloudových služeb. Datová centra CRA průběžně rozšiřují a modernizují a současně budují další. Od července letošního roku zákazníkům např. slouží nový komerční datový sál centra DC TOWER Praha I s kapacitou 156 racků. Kromě Prahy provozují datová centra v Brně, ve Zlíně, v Pardubicích a v Ostravě. CRA se etablují i nové oblasti Internetu věcí, kde provozují první komerční IoT sít v ČR. 

CRA disponují všemi nezbytnými certifikacemi bezpečnosti a jakosti v rámci systému ISO a také osvědčením NBÚ pro stupeň utajení „tajné“. Jsou rovněž součástí bezpečnostního projektu Fenix pro zajištění dostupnosti internetové infrastruktury.