Související služby

Objevte svět IoT

Co je Internet věcí?

Internet věcí

Internet věcí (anglicky Internet of Things, zkratka IoT) je označení pro propojení různých vestavěných zařízení s internetem. Přináší nové možnosti vzájemné interakce nejen mezi jednotlivými systémy, ale také nové možnosti jejich ovládání, sledování a vyhodnocování včetně dalších pokročilých služeb.

K propojení zařízení s internetem je možné využít drátové nebo bezdrátové řešení. Bezdrátové řešení přináší uživatelům výhodu jednoduchosti instalace svých čidel. Proto budujeme robustní síť na technologii LoRa.

ČTĚTE TAKÉ - otevřeli jsme unikátní prostor pro spolupráci v oblasti internetu věcí CRA IoT HUB

Možnosti využití technologie IoT

Připojte nejen svoje elektroměry do naší sítě, analyzujte svojí spotřebu a snižte své náklady.

Díky IoT mohou města a obce chytře nastavit své služby. Ušetří tím a nabídnou větší komfort svým obyvatelům.

Minimalizujte odstávky a získejte kontrolu nad výrobou díky automatickému sběru dat.

Využijte senzory na baterie, které vydrží roky, zefektivní zemědělskou výrobu a monitorují životní prostředí.

Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři

Vyberte si oblast a podívejte se,
jak jí IoT dokáže pomoci

Většina infrastruktury je sdílená a proto čím více prvků chytrého města budou města a obce využívat, tím nižší bude jednotková cena.

Chytré parkování

Magnetické senzory sledují využití parkovacích míst. Data jsou sdílena s parkovacími systémy, navigačními panely a navigačními aplikacemi v mobilních zařízeních. To znamená rychlejší nalezení parkovacího místa a tím i zlepšení dopravy ve městě.

Chytré osvětlení

Systém veřejného osvětlení využívající úspornou LED technologii. Pomocí senzorů snižuje či zvyšuje intenzitu světla na základě toho, zda je poblíž chodec, automobil nebo jiný objekt a ušetří tak náklady na provoz. Další senzory pak dokáží sbírat informace jako je teplota, vlhkost, hluk a znečištění.

Chytrý svoz odpadu

Ultrazvukové senzory jsou umístěny do kontejnerů na komunální a tříděný odpad. Systém ukazuje míru zaplněnosti nádoby na odpad v reálném čase. Svoz odpadu tak probíhá vždy tam, kde je to třeba.

Sledování kvality / znečištění vzduchu

Sledování hladiny emisí CO2 v továrnách, znečištění vzduchu automobilovou dopravou a toxických plynů vznikajících zemědělskou produkcí.

Monitoring hluku ve městech

Sledování hluku v centru měst a obcí, kolem barů, míst s rušným nočním životem a problematických míst v rezidentních oblastech.

Dálkové měření - Voda, Plyn, Elektřina, Teplo

Elektronické čtečky spotřeby vody, plynu a elektřiny a tepla se vzdáleným přístupem přes internet. Sesbírané informace umožňují sledovat historii spotřeby i po menších časových jednotkách jako je měsíc, týden, den nebo hodina a díky tomu následně optimalizovat spotřebu.

Sledování zdraví materiálů a budov

Sledování vibrací a stavu materiálu v budovách, mostech a historických památkách.

Chytrá síť meteorologických stanic

Sleduje změny dešťových či sněhových srážek, rychlosti a směru větru a díky tomu dokáže lépe předvídat počasí.

Monitoring úniků chemických látek do vodních zdrojů.

Detekce úniků odpadu z továren do řek.

Záplavy a povodně

Monitorování stavu hladiny vody v řekách, přehradách a nádržích v reálném čase a vydání včasného varování.

Vyrovnávání tlaku v rozvodné soustavě

Možnost účelově ovlivnit tlak vody v částech rozvodné sítě na základě událostí jako je nehoda nebo přílišná spotřeba.

Kvalita vzduchu ve vnitřním prostředí průmyslových hal

Monitoring toxických plynů a kvality kyslíku v chemických a průmyslových halách tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků a zboží.

Vznětlivé a životu nebezpečné plyny

Detekce úrovně plynu a úniku plynu v průmyslovém prostředí, v okolí chemických závodů a v dolech.

Chytrý produktový management

Kontrola oběhu produktů v regálech a skladových prostorách za účelem zautomatizování procesu doplňování zásob.

Monitorování podmínek skladování a možnost sledování pohybu produktů při jejich převozu do místa určení.

PŘEHLED IoT SLUŽEB SPOJTE SE S NÁMI

Objevte svět IoT

  • Chytré řešení pro oblast podnikání
  • Jak může IoT pomoci vašemu businessu