Anna Tůmová

Anna Tůmová

Manažerka marketingu a komunikace
a tisková mluvčí

České Radiokomunikace a.s.

Petra Miterová

Petra Miterová

PR zástupce

Neopublic Porter Novelli