pdf Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb účinné od 2. 9. 2017.pdf

pdf Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb platné od 1. 9. 2016.pdf

pdf Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb účinné od 1. 4. 2016.pdf

pdf Všeobecné podmínky účinné od 1. 1. 2014.pdf

pdf Všeobecné podmínky účinné od 1. 9. 2013.pdf

pdf Všeobecné podmínky informačních a komunikačních technologií účinné od 1. 1. 2014.pdf

pdf Všeobecné podmínky informačních a komunikačních technologií účinné od 1. 5. 2013.pdf

pdf Ceník služeb od 25. 5. 2018.pdf

pdf Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb účinné od 25.5.2018.pdf

pdf Ceník služby E-Call od 1. 4. 2016.pdf

pdf Ceník služby C-Call od 1. 4. 2016.pdf

pdf CRA RIO SMPEL 2018 smlouva o propojení sítí.pdf

pdf Hlasový tarif - seznam nových destinací od 25. 5. 2018.pdf

pdf Garance dostupnosti služeb SLA 0 od 1. 4. 2016.pdf

pdf Přenositelnost telefonního čísla - podmínky služby od 1. 4. 2016.pdf

pdf SLA 0 do 1. 4. 2016.pdf

pdf Provozní podmínky elektronických komunikací účinné od 1. 1. 2014.pdf

pdf Provozní podmínky elektronických komunikací účinné od 1. 11. 2013.pdf

pdf Přenositelnost telefonního čísla - podmínky služby 22. 11. 2013.pdf

docx Ukončení smlouvy ze strany účastníka do 1. 4. 2016.docx

docx Zpětvzetí výpovědi ze strany účastníka do 1. 4. 2016.docx

docx Ukončení smlouvy ze strany Účastníka od 1. 4. 2016.docx

docx Zpětvzetí výpovědi ze strany Účastníka od 1. 4. 2016.docx

docx Dohoda o přenesení telefonního čísla od 1. 4. 2016.docx

docx Dohoda o přenesení telefonního čísla do 1. 4. 2016.docx

docx Rámcová smlouva o poskytování veřejně dostupných elektronických komunikací do 1. 4. 2016.docx

pdf CRA RIO SMPEL 2018 smlouva o propojení sítí.pdf

Pokud potřebujete vysvětlení nebo jste zde nějaké informace nenalezli, rádi Vám je poskytneme prostřednictvím kontaktu na odkazu zde.